NG Gemeente Marchand

Die sluitingsdatum vir hierdie vakature is verby en aansoeke word nie meer ingewag nie.

Vakature: Voltydse leraar
Sluitingsdatum: 14 Junie 2019.

Gemeenteprofiel:

Die gemeente is 92 jaar oud en het 208 lidmate waarvan 40 jonger as 18 jaar is, 84 is tussen 19 en 55 jaar en 84 is 56 jaar en ouer. Die gemeente is hoofsaaklik ’n wingerdboerderygemeenskap aan die Oranjerivier tussen Kakamas en Augrabies.

Leraarsprofiel:

Die leraar is iemand:

  • Wat ’n lewende, persoonlike verhouding met God drie-enig het en dit ook uitleef.
  • Wat ’n hart vir die bediening op die platteland het.
  • Wat goeie menseverhoudinge het en die gemeente pastoraal kan versorg.
  • Wat sterk leierseienskappe het en in spanverband kan saamwerk.
  • Sy pligte volgens KO Artikel 9 en die bedieningsvereistes van die gemeente uitvoer.
  • Wat verkieslik getroud is en meer as vyf jaar ondervinding in die bediening het.

Vergoeding:

  • Onderhandelbaar volgens sinodale skaal met behuising en ander voordele en toelaes as basis.

Aansoeke:

  • Stuur aansoeke met kort CV voor of op 14 Junie 2019 met drie referente aan: Die Kerkraad, ngkmarchand@isat.co.za
  • Navrae: Pieter Smit 082 8233640, Woutie Hayes 054 441 0083.
  • Kandidate kan genooi word vir preekbeurt en onderhoud.

Die kerkraad behou die reg voor om nie uit die aansoeke ’n aanstelling te maak nie.