NG Kerk Tygerpoort

Die sluitingsdatum vir hierdie vakature is verby en aansoeke word nie meer ingewag nie.

Vakature – As permanente lid van ons bedieningspan en met die fokus op kinder- en gesinsbediening
Sluitingsdatum: 27 Mei 2019.

Tygerpoort gemeente is ’n gemeente wat jou wil help om gesonde keuses uit te oefen en die dieper sin van die lewe te ontdek. Ons skep vir jou geleenthede vir betekenisvolle verhoudings en gemeenskap. Ons wil jou van God se oneindige genade vertel en hoe jy elke dag uit sy oorvloed kan lewe. Uiteindelik wil ons jou leer om te leef soos Jesus – nie ter wille van jouself nie, maar dienend in sy liefde. Ons glo dit is ’n balans tussen gesonde selfinsig, sinvolle verhoudings, ’n diep verbintenis met God en ’n betekenisvolle lewe wat jy binne die ruimtes van die gemeente kan aanleer en verder in die gemeenskap moet uitleef.

Die gemeente is op die uitkyk vir die regte persoon om deel te word van ons dinamiese bedieningspan – personeel en predikante. Ons besef elke individu is uniek en daarom wil ons jou nie in ’n posbeskrywing vaspen nie. Ons soek ’n spanlid wat ten minste vir die volgende bedieningsaspekte verantwoordelikheid kan neem:

  • Die gemeente se kinder- en gesinsbediening (voorskool tot en met graad 6).
  • Kleuterkerk, junior groeigroepe, kindergeleenthede en ouerskapopleiding.
  • Innoverende projekte wat kinders en gesinne help om geestelik te verdiep.

Ons is oortuig daarvan dat die regte persoon selfs ’n groter bydrae tot die span sou kon lewer.

Die persoon moet ten minste:

  • teologies gemaklik in die gemeente kan inskakel.
  • beskikbaar wees vir ’n minimum 30 uur werksweek (meer werksure kan met ’n geskikte kandidaat onderhandel word).

KWALIFIKASIE: ’n Toepaslike kwalifikasie in onderwys, kinderbediening, sielkunde, maatskaplike werk of teologie. Ondervinding in ouerbegeleiding of opvoedkunde sal in die kandidaat se guns tel.

VERGOEDING: Onderhandelbaar.

AANSOEKE: Stuur ’n verkorte CV en ’n brief (maksimum A4-bladsy) waarin jy ons meer van jouself vertel na woord@ngtyger.com voor 27 Mei 2019.

Kontak dr Zander van der Westhuizen (leraar) by 012 809 0107 vir verdere navrae.

Persone wat aansoek doen, moet beskikbaar wees vir ’n persoonlike onderhoud en diens aanvaar op 1 Julie 2019. Die gemeente behou die reg voor om nie ’n aanstelling te maak nie.