NG Gemeente Groblershoop

Die sluitingsdatum vir hierdie vakature is verby en aansoeke word nie meer ingewag nie.

Vakature: Deeltydse/Verminder ure leraarspos (Vastetermynkontrak)
Sluitingsdatum: Maandag, 8 Julie 2019, om 17:00.

Gemeenteprofiel:

Groblershoop NG gemeente is ’n plattelandse gemeente in die Noord-Kaap met 225 belydende en 70 dooplidmate. Die mediaan ouderdom van die belydende lidmate is 50 jaar. Die gemeente word saamgestel uit dorpswyke sowel as buite / plaaswyke. Die boerdery-aktiwiteite word saamgestel deur besproeiing uit die Oranjerivier (hoofsaaklik wingerd / pekanneute / wisselbou) asook veeboerderye. Dit maak afstande relatief groot met die verste besoekpunt ongeveer 85 km.

Leraarsprofiel:

Twee opsies vir leraar:

a. Emeritusleraar onder die ouderdom van 70 wat steeds ’n passie vir die bediening het.
b. Leraar wat bereid is om vir verlaagde vergoeding te werk met ’n beperkte ure-pos en
dan sy salaris aan te vul in ander ure in en om Groblershoop.
Verder word die volgende van die leraar verwag:

  • Menseverhoudinge bou en onderhou, ook deur huisbesoek en ander besoeke.
  • Help met oprigting van kleingroepe.
  • Dinamiese en skrifgetroue prediking met verkieslike gebruik van multimedia.
  • Fokus area van jongmense tussen ouderdom 18-35 wat kerklos geraak het.
  • Aanvoeling vir geestelike versorging van ouer lidmate.
  • Help lidmate om hulle gawes te ontdek en aktief uit te leef in die gemeente.

Praktiese reëlings:

Ruim pastorie is beskikbaar vir verblyf teenaan die kerkgebou.

Vergoeding:

Sal met die suksesvolle kandidaat beding word, aangepas by verminderde ure.

Aansoeke:

Aansoeke (bestaande uit ’n volledige CV met besonderhede van drie referente) moet per e-pos gerig word aan die NG gemeente Groblershoop by ngkgroblershoop@lantic.net

Sluitingsdatum: Maandag 8 Julie 2019 om 17:00.

Aansoekers wat die kortlys haal, sal gekontak word vir ’n onderhoud. Navrae kan gerig word aan ouderlinge Wilco Fourie by 082 789 6207 of Petrus Struwig 083 454 4868.