NG gemeente Cedarville-Matatiele

Die sluitingsdatum vir hierdie vakature is verby en aansoeke word nie meer ingewag nie.

Vakature: Tentmakerleraar
Aansoeke sluit 15 Julie 2019

Met groot opgewondenheid en in biddende afhanklikheid van die Here stel die kerkraad die bogenoemde vakature bekend, om diens op 1 November 2019 te aanvaar of so gou moontlik daarna.

Ons gemeente se visie en missie is:
“Saam bid en saam werk vir Christus en sy kerk”.

Gemeenteprofiel:

Die NG gemeente Cedarville-Matatiele is suid-oos van Lesotho naby die skilderagtige suidelike Drakensberge, 70 km vanaf Kokstad. Dit is ’n landbou- en dorpomgewing. Die gemeente het 117 belydende en 31 dooplidmate. Eredienste roteer weekliks tussen Cedarville en Matatiele.

Leraarsprofiel:

Deeltydse pligte geskoei volgens Artikel 9 van die Kerkorde.
Moontlikheid van plaaslike deeltydse werksgeleenthede is beskikbaar bv onderwysposte.
Enige ouderdom asook proponent wat vanjaar gelegitimeer word.
Moet rekenaarvaardig wees.

Vergoeding/voordele:

Maksimum vergoedingspakket: R240 000 per jaar. Gratis gemeubileerde pastorie op Matatiele en gemeentevoertuig. Munisipale dienste, selfoon en landlyn word gesubsideer.

Aansoeke:

Stuur volledige CV met ’n onlangse familiefoto, met minstens drie verwysings na die skriba, Karin van Zyl, karin.vanzyl85@gmail.com

Aansoeke sluit 15 Julie 2019.

Navrae:

Arno Smith (Voorsitter van die kerkraad) 083 278 8157.
Hendrik Botha (Voorsitter admin en finansies) 083 305 4726.

Die kerkraad behou die reg voor om nie noodwendig ’n aanstelling te maak uit die aansoeke nie.