NG Kerk Malelane

Die sluitingsdatum vir hierdie vakature is verby en aansoeke word nie meer ingewag nie.

Vakature: Voltydse leraar
Sluitingsdatum vir aansoeke: 31 Julie 2019.


Die kerkraad van Malelane wag in afhanklikheid aansoeke in vir die onderstaande pos.

Gemeenteprofiel:

Malelane is ’n dinamiese plattelandse dorp in Mpumalanga se Laeveld, die middelpunt van ’n streek wat omring word deur die Krugerwildtuin, Mosambiek en Swaziland. Die geografiese grense strek tot ’n afstand van 50 km, maar 90% van die gemeente woon binne 20 km van Malelane. Boerdery en -verwante bedrywe en nywerhede domineer die gebied en word aangevul deur toerisme en ander dienstebedrywe.

Malelane besit ’n goed funksionerende laerskool met Nelspruit Hoërskool of Komatipoort Akademie as opsie vir hoërskoolkinders. Goeie gesondheidsdienste is beskikbaar op die dorp, maar privaat hospitaalfasiliteite word slegs in Nelspruit aangetref.

Die gemeente het ’n gesonde ouderdomsverspreiding met 304 belydende en 87 dooplidmate. Dit is ’n omgeegemeente wat liefde uitleef na almal, lidmate wat diep gelowig is met hoë spiritualiteit. Lidmate speel ook die ankerrol in gemeenskapsinisiatiewe wat saamwerk met ander kerke, skole en instansies.

Leraarprofiel:

Ons wil graag hê dat die leraar wat beroep word na Malelane die volgende eienskappe sal openbaar:

 1. ’n Lewende, persoonlike verhouding met God Drie-enig.
 2. Mooi verhoudinge kan bou, alle mense met respek en liefde hanteer en die evangelie as boodskap en met dade uitdra.
 3. Goeie interpersoonlike vaardighede toon en gemaklik in spanverband funksioneer.
 4. ’n Hart vir die aktiewe bediening op die platteland met die doel om ’n verskil te maak in ons wyer gemeenskap.
 5. ’n Evangeliese hart en missionêre gerigtheid.
 6. ’n Teologie wat klem plaas op die suiwerheid van die leer soos verwoord in die kerk se
  belydenisskrifte.
Pligte:
 • Geestelike leiding van die gemeente om die Here met oorgawe te aanbid.
 • Dinamiese en aktuele prediking met ’n klem op lof en aanbidding.
 • Betrokkenheid by jeug- en gesinsbediening.
 • Pastorale ondersteuning aan die gemeente en gemeenskap.
 • Betrokkenheid by die gemeenskap, veral by skole.
Vergoeding en voordele:

Traktement, reistoelae, medies, pensioen en groeplewensversekering volgens sinodale aanbeveling asook ’n toelae vir amptelike kommunikasie. ’n Ruim pastorie is beskikbaar of ’n behuisingstoelae vir ’n woning in Malelane.

Aansoek:

Ons nooi leraars van die NG Kerk wat ons op hierdie pad wil begelei om hulle CV’s in te stuur na ngmalela@mweb.co.za met die oog op ’n beroep hierheen.

Sluitingsdatum vir aansoeke: 31 Julie 2019.

Diensaanvaarding: Nie later as 1 Desember 2019.

Navrae:
 • Kerkkantoor: 013 790 0240.
 • Rénald Radley (Leierouderling): 082 388 3643.

Die kerkraad behou die reg voor om nie ’n aanstelling uit die aansoeke te maak nie.