NG Kerk Delareyville-Oos

Die sluitingsdatum vir hierdie vakature is verby en aansoeke word nie meer ingewag nie.

Die kerkraad van NG Delareyville-Oos wag in afhanklikheid aansoeke in vir die onderstaande pos.

Vakature: Voltydse leraarspos
Sluitingsdatum vir aansoeke: 12 September 2019.


Gemeenteprofiel:

Plattelandse gemeente in die Noordwes-provinsie met 245 belydende en 73 dooplidmate. ’n Informele en vernuwende styl met ’n sterk fokus op lofprysing en aanbidding in eredienste. Gemeentelede bestaan uit boere, besigheidsmense en dorpenaars (spektrum van jeug tot bejaardes). Die ouetehuis is ’n belangrike bedieningspunt. Kinderbediening is belangrik. Nabygeleë buurdorpe is Schweizer-Reneke 60 km, Vryburg 80 km, Klerksdorp 135 km, Lichtenburg 100 km en Sannieshof 40 km.

Leraarprofiel:
 • Passievol, met ’n lewende verhouding met God.
 • Oortuig van die roeping deur die Heilige Gees.
 • ’n Vernuwende aaanbiedingsbenadering.
 • Passie vir bejaardebediening.
 • Fokus op jeug.
 • Bereid om huisbespoek te doen.
 • Fokus op verhoudingsbou.
 • Sterk interpersoonlike verhoudinge.
 • Samewerking met alle bedieninge is belangrik.
 • Voertaal – Afrikaans.
Vergoeding en voordele:
 • Vergoedingspakket en werksure ooreenkomstig bepalings van die Kerkorde.
 • ’n Vervoertoelaag is van toepassing vir amptelike werk.
 • ’n Ruim pastorie langs die kerkgebou is tot die leraar se beskikking.
Aansoek:
 • CV van hoogstens drie bladsye met ’n dekbrief wat motiveer waarom jy jouself as leraar van die gemeente sien. Dui kontakbesonderhede van drie referente aan.
 • Stuur aansoek per e-pos aan ngoos@lantic.net en cc Ian Putter by ian.putter@gmail.com

Sluitingsdatum vir aansoeke: 12 September 2019.

Navrae:

Administratiewe beampte: J Pretorius by 053 948 0520 kantoorure 08:00-13:00, Maandag, Woensdag en Vrydag of Ian Putter by 082 948 2565.

Onderhoude sal gevoer word met kandidate op ’n kortlys. Indien u binne 14 dae na die slui­tingsdatum niks van ons gehoor het nie, moet u aanvaar dat u nie die kortlys gehaal het nie.