NG Kerk Ficksburg

Die sluitingsdatum vir hierdie vakature is verby en aansoeke word nie meer ingewag nie.

Vakature: Leraar
Sluitingsdatum: 18 September 2019


Aansoeke word deur die NG gemeente Ficksburg ingewag vir ’n voltydse leraarspos.

Gemeenteprofiel:

Ons is ’n plattelandse gemeente in die Oos-Vrystaat met ongeveer 350 betrokke lidmate (belydend en doop). Ficksburg is ’n dinamiese gemeente wat teologies progressief dink.

Leraarsprofiel:

Die ideale leraar beskik oor die volgende kwaliteite:

  1. Goeie prediker.
  2. Vermoë om jong volwasse lidmate te mobiliseer.
  3. Sterk leierseienskappe aan die dag lê.
  4. Energiek en teologies progressief.
  5. Goeie verhoudings kan handhaaf en gemeenskapsbetrokkenheid uitleef.

Pligte: Soos onderhandel met die bestuurspan.

Vergoeding en Voordele:

Verkieslik tot vlak 5 van die huidige sinodale skaal onderhandelbaar. Subsidie met eie huisvesting.

Aansoeke:

Aansoekers word versoek om die bestuurspan van ’n elektroniese CV te voorsien (met twee verwysings) en dit te versend na n.g.kerk@telkomsa.net

Diensaanvaarding: So spoedig moontlik soos met bestuurspan onderhandel.

Sluitingsdatum: 18 September 2019.

Vir enige navrae kontak: Retha Geldenhuys, 051 933 4959. NG Kerk Ficksburg, Kerkkantoor. E-pos: n.g.kerk@telkomsa.net