NG Thaba Nchu-Tweespruit

Die sluitingsdatum vir hierdie vakature is verby en aansoeke word nie meer ingewag nie.

Die kerkraad van Thaba Nchu-Tweespruit wag in afhanklikheid aansoeke in vir die onderstaande pos.

Vakature: Vastetermynpos – drie jaartermyn
Sluitingsdatum: 30 Augustus 2019.


Gemeenteprofiel:

Hierdie Oos-Vrystaatse plattelandse gemeente het 88 belydende en 28 dooplidmate. Die eredienste word weekliks roteer tussen Thaba Nchu en Tweespruit. Ons sien onsself as ’n geloofsfamilie wat geroep is om ’n verskil te maak in die multikulturele samelewing. Ons eredienste het ’n informele en vernuwende styl met ’n fokus op lofprysing en aanbidding. Onder leiding van die vorige leraar en met behulp van ’n jeugbedieningsgroep, het daar ’n mooi kinderbediening ontwikkel onder die breër gemeenskap. Ons sou wou sien dat hierdie bediening verder uitgebrei word. Gemeentelede bestaan uit boere, besigheidsgroepe en dorpenaars. Daar is ’n eweredige verspreiding wat ouderdom betref.

Leraarsprofiel:

  • Iemand met ’n lewende verhouding met God en wat geroepe voel vir die bediening hier in ons gemeente. Proponente, leraars sowel as emeriti is welkom om aansoek te doen.
  • Verhoudings is vir ons gemeente baie belangrik, daarom sal ons baie bly wees indien die leraar en sy/haar gesin dit sou oorweeg om op Tweespruit te kom vestig en deel van die gemeenskap te word. ’n Behuisingstoelaag sal beskikbaar wees.

Vergoeding en voordele:

  • Dit is nie ’n voltydse pos nie, daarom sal die vergoeding asook werksure onderhandel word.
  • Gemeentevoertuig is beskikbaar vir amptelike gebruik.
  • Behuisingstoelaag sal onderhandel word.

Aansoek:

Sluitingsdatum: 30 Augustus 2019.

Navrae:

Telefonies – Administratiewe beampte: J Claassen by 051 963 0441, kantoorure 8:00-15:00 of 082 311 8015 of dr Danie Kleynhans by 083 305 2058 (Konsulent).

Die kerkraad behou die reg voor om nie ’n aanstelling uit die aansoeke te maak nie.