NG Kerk Middelburg-Karoo

Gebruik jy die Kerkbode app?
Indien wel, kan jy 'n kennisgewing ontvang wanneer 'n nuwe vakature beskikbaar word. Gaan na "verstellings" en aktiveer kennisgewings vir vakatures.
Beskikbaar vir Android en Apple.

Vakature: Kontrakleraar twee jaar
Sluitingsdatum: Maandag 23 September 2019 om 16:00


Gemeenteprofiel:

Middelburg-Karoo is ’n plattelandse gemeente in die Oos-Kaap met sowat 470 belydende en 90 dooplidmate ingedeel in 14 dorps- en vyf plaaswyke. Die dorp beskik oor ’n hoër- en laer­skool, sowel as ’n landboukollege. Sien www.ngkok.co.za/gemeentes/mk/mkprofiel.doc vir ’n meer volledige profiel.

Leraarprofiel:

Die leraar is ’n entrepreneur en implementeer ’n groeistrategie vir die gemeente, wat insluit: onaktiewe lidmate, geestelike groei, nuwe geloofsgemeenskap oor huidige gemeentegrense, die insluit van jongmense en skoolkinders en die bediening aan seniors; ’n goeie luisteraar met ’n fasiliterende styl van leierskap wat lidmate mobiliseer, bemagtig en verenig om hulle gawes in die bedieninge van die gemeente uit te leef. Afsny­ouderdom is 68.
Netwerkvorming met rolspelers in die gemeenskap is ’n prioriteit.

Pligte:

Basiese leraarspligte soos ooreengekom met die gemeenteraad.

Vergoeding en voordele:

R180,000 per jaar. Ruim pastorie met dienste, kommunikasietoelaag en voertuig vir gemeentewerk word voorsien.

Aansoeke: Rig aan die gemeenteraad by ngkerkkaroo@gmail.com (Cc calla@ohkb.co.za). Die CV (nie langer as vier bladsye nie). Kandidate op die kortlys moet beskikbaar wees vir ’n onderhoud en preekbeurt indien die gemeenteraad dit so vereis.

Sluitingsdatum: Maandag 23 September 2019 om 16:00.

Diensaanvaarding: 1 Desember 2019.

Navrae:

Gemeenteraadvoorsitter: Calla Perry: calla@ohkb.co.za / 082 872 1811
Ondervoorsitter: Christo Stadler: stadlercf@gmail.com / 082 377 5060

Die gemeenteraad behou die reg voor om nie noodwendig die pos uit enige van die aansoekers of genomineerdes te vul nie.