NG Kerk Middelburg-Karoo

Die sluitingsdatum vir hierdie vakature is verby en aansoeke word nie meer ingewag nie.

Vakature: Kontrakleraar twee jaar
Sluitingsdatum: Maandag 23 September 2019 om 16:00


Gemeenteprofiel:

Middelburg-Karoo is ’n plattelandse gemeente in die Oos-Kaap met sowat 470 belydende en 90 dooplidmate ingedeel in 14 dorps- en vyf plaaswyke. Die dorp beskik oor ’n hoër- en laer­skool, sowel as ’n landboukollege. Sien www.ngkok.co.za/gemeentes/mk/mkprofiel.doc vir ’n meer volledige profiel.

Leraarprofiel:

Die leraar is ’n entrepreneur en implementeer ’n groeistrategie vir die gemeente, wat insluit: onaktiewe lidmate, geestelike groei, nuwe geloofsgemeenskap oor huidige gemeentegrense, die insluit van jongmense en skoolkinders en die bediening aan seniors; ’n goeie luisteraar met ’n fasiliterende styl van leierskap wat lidmate mobiliseer, bemagtig en verenig om hulle gawes in die bedieninge van die gemeente uit te leef. Afsny­ouderdom is 68.
Netwerkvorming met rolspelers in die gemeenskap is ’n prioriteit.

Pligte:

Basiese leraarspligte soos ooreengekom met die gemeenteraad.

Vergoeding en voordele:

R180,000 per jaar. Ruim pastorie met dienste, kommunikasietoelaag en voertuig vir gemeentewerk word voorsien.

Aansoeke: Rig aan die gemeenteraad by ngkerkkaroo@gmail.com (Cc calla@ohkb.co.za). Die CV (nie langer as vier bladsye nie). Kandidate op die kortlys moet beskikbaar wees vir ’n onderhoud en preekbeurt indien die gemeenteraad dit so vereis.

Sluitingsdatum: Maandag 23 September 2019 om 16:00.

Diensaanvaarding: 1 Desember 2019.

Navrae:

Gemeenteraadvoorsitter: Calla Perry: calla@ohkb.co.za / 082 872 1811
Ondervoorsitter: Christo Stadler: stadlercf@gmail.com / 082 377 5060

Die gemeenteraad behou die reg voor om nie noodwendig die pos uit enige van die aansoekers of genomineerdes te vul nie.