Streeknuus: Boere bid saam + kerktuine se rol

Kuruman bid saam met boere

“Van die boere op ’n 5 000 hektaar-plaas het so min as 40 koeie oor.”

Dit is die terugvoering wat tydens ’n onlangse ringsvergadering ont­vang is, laat weet ds Christo Jonck van die NG gemeente Kuruman-Die Oog in die Noord-Kaapland Sinode.

“Aanvanklik was die idee om ’n droogtehulp-projek te loods. Maar met sowat 240 boere in ons agt gemeentes is dit amper onmoontlik. Net om elke boer met ’n R1 000 te help, sou ons R240 000 kos,” sê Christo.

Van die boere in Postmasburg-omgewing het toe laat weet: “Gee liewers vir die boere wat minder reën gehad het. Maar,” was die versoek, “kom ons hou ’n biddag vir reën.”

Dié bederf- en biddag vir boere vind nou op 19 September vanjaar plaas. Volgens Christo sal daar gebid word vir die seisoen waarna sprekers soos ekonoom Dawie Roodt en pastorale sielkundige ds Fanie Kriel van die Strooidakkerk in die Paarl aan die woord sal kom. Kontak Christo by 082 948 2017 vir meer inligting.


Foto: Le Roux Schoeman

Moerdijk se manier van aanbidding?

“Die belangrikste kenmerk van (Gerard) Moerdijk se Oos­kerkontwerp is dat dit ’n elegante en aantreklike vermenging van verskillende boustyle behels,” lui­dens Ooskerk 90 – 1928-2018. Hierdie koffietafelboek (aangebied as Kronieke van ’n kerkgebou oorvertel deur Marius Ackermann) is ’n deeglike en kleurvolle toer deur die geskiedenis van die bekende NGK-gemeente in Kirknessstraat, langs Loftus Versfeld in Pretoria. Die kerkgebou is op Sondag 6 Mei 1928 ingewy. Ackermann gee op bl 58 interessante konteks tot die sigbare gebou: “Benewens die talente wat hy ontvang het, sy hardwerkendheid en ondersoekende gees, was (die argitek) Gerard Moerdijk bo alles ’n diep gelowige mens. Hy het na ’n besoek aan Israel aan sy vrou vertel hoe diep die blote aanskoue van die lydensweg van Christus hom ontroer het. In ons kerkgebou het sy kunstalent en argitektoniese voorkeure, maar bo alles, sy gewyde liefde vir God, oplaas gestalte gevind.”


Ekologie: Kerktuine se rol

Op Lentedag (1 September) begin ’n projek om kerktuine meer waterwys te maak. Inheemse bome, vetplante en aalwyne en ander waterwyse plante kan voor Augustus by die NG Kerk Vrystaat se Sinodale Sentrum in Bloemfontein afgelewer word, lui­dens die VRYPOS-nuusbrief.


Foto: Mariette Odendaal

Susterskerke om een tafel

“Die insette van die jong predikan­te was van onskatbare waarde en daar is net weereens besef dat denominasies baie meer die leierskap van alle ouder­dom­me in hulle diens­groepe moet betrek,” laat weet Mariette Odendaal van Getuienisaksie na die onlangse Reformed Family Forum by die Andrew Murray Sentrum vir Spiritualiteit (AMSS) in Wel­lington.

Volgens Mariette was die “general secretaries” van die 15 gereformeerde susterskerke hier bymekaar om ban­de te verstewig en oor uitdagings te gesels.

Op Saterdag 3 Augustus was daar ook vier jong NG predikante en een RCA-predikant wat tydens die ge­sprek hulle sienings oor uitdagings in hulle omgewing gedeel het.

Aldus Mariette het verteenwoordigers van die NG Kerk se susters­kerke in Kenia, Malawi, die drie si­nodes van Mosambiek, Zambië, Angola, Zimbabwe, Botswana, Lesotho, Swaziland, en die RCA, VGK en ons NGK hier in Suid-Afrika saam om ’n groot tafel gaan sit.