NG Gemeente Potchefstroom-Grimbeekpark

Die sluitingsdatum vir hierdie vakature is verby en aansoeke word nie meer ingewag nie.

Die kerkraad van NG gemeente Potchefstroom-Grimbeekpark wag in afhanklikheid aansoeke in vir die onderstaande pos.

Vakature: Saakgelastigde
Sluitingsdatum: 4 Oktober 2019.


Pligte:

  • Die persoon sal verantwoordelik wees vir die algemene bestuur en finansiële administrasie van die gemeente se kerkkantoor.
  • ’n Volledige uiteensetting van pligte is beskikbaar by dr Jos Viljoen of kerkkantoor.

Vergoeding en voordele:

  • Dit is ’n 5/8 pos (Maandag-Vrydag 08:00-12:30) met ’n mededingende vergoedingspakket volgens toepaslike ervaring.
  • Dit sluit ’n dertiende tjek, asook lidmaatskap tot die kerk se amptenare pensioenfonds in.

Aansoek:

Aansoek moet vergesel word van ’n CV met twee referente. Aansoeke of navrae kan gerig word aan dr Jos Viljoen per e-pos by: jos@vodamail.co.za of telefonies by 082 573 2705.

Sluitingsdatum: 4 Oktober 2019.

Diensaanvaarding: 1 November 2019 of so spoedig moontlik daarna.

Navrae:

Die kerkraad behou die reg voor om nie ’n aanstelling uit die aansoeke te maak nie.