NG Kerk Groot Marico

Gebruik jy die Kerkbode app?
Indien wel, kan jy 'n kennisgewing ontvang wanneer 'n nuwe vakature beskikbaar word. Gaan na "verstellings" en aktiveer kennisgewings vir vakatures.
Beskikbaar vir Android en Apple.

Vakature: Gemeente verlang ’n leraar vir DRIE jaartermyn.
Sluitingsdatum: Donderdag 31 Oktober 2019.


Gemeenteprofiel:

Groot Marico is hoofsaaklik ’n plattelandse gemeente geleë in Noordwes en vorm deel van die ring van Zeerust en Sinode Goudland. Die gemeente het 70 belydende en 10 dooplidmate.

Leraarsprofiel:

Leraar moet oor volle ampsbevoegdheid binne die NG Kerk beskik. Moet ook beskik oor eie medies en pensioenfonds.

Posbeskrywing:

Die pos is vir ’n drie jaartermyn en kan met wedersydse instemming verleng word.

Aansoeke:

Stuur ’n CV na ngkmarico@altonet.co.za
Navrae kan gerig word aan Pieter van Niekerk, Voorsitter Dagbestuur, by 078 517 4208.

Sluitingsdatum: Aansoeke sluit Donderdag 31 Oktober 2019.

Diensaanvaarding: 1 Junie 2020 of so gou daarna.

Vergoeding:

Vergoeding sal tydens onderhoud bespreek word. Dit sluit gratis pastorie en reiskoste in.

Aansoekers en hulle gade moet beskikbaar wees vir onderhoude en preke.

Die kerkraad behou die reg voor om nie ’n aanstelling uit die aansoeke te maak nie.