NG Ventersdorp Moedergemeente

Die sluitingsdatum vir hierdie vakature is verby en aansoeke word nie meer ingewag nie.

Die kerkraad wag in afhanklikheid aansoeke in vir die volgende pos:

Vakature: Leraarspos – Vastetermynpos
Sluitingsdatum vir aansoeke: 10 Oktober 2019.


GEMEENTEPROFIEL:

Noordwes-Provinsie met ± 300 lidmate. Bestaan uit boere, besigheidsmense en dorpenaars. Sluit jeug en redelike groot groep bejaarde lidmate in. Baie sentraal geleë met Potchefstroom, Klerksdorp, Rustenburg en Lichtenburg as groot buurdorpe.

LERAARSPROFIEL:

 • Passievol en lewende verhouding met God.
 • ’n Geroepene met vernuwing as fokus.
 • Huis- en siekebesoek doen.
 • Samewerking met alle partye is belangrik.
 • Voertaal – Afrikaans.
 • Enige redelike en billike take soos deur gemeente verwag.

AANSOEK:

 • CV van hoogstens drie bladsye: Motivering van waarom u graag hier sou wou kom werk. Drie referente met kontakbesonderhede.
 • Die salarispakket van R300 000 sal as riglyn gestel word. (TKVI-Skaal).
 • Pakket sal onderhandel word.
 • E-pos vir aansoek: nggemeentesvsd@gmail.com
  Voorgestelde termyn is ’n 12 maande kontrak.

Sluitingsdatum vir aansoeke: 10 Oktober 2019.

Navrae:

 • Kerkkantoor: Irma van der Walt 018 264 2807 (08:30-14:30)
 • Kobus van Vuuren: 073 661 0799
 • Koos van Rensburg: 082 575 0884

Die kerkraad behou die reg voor om nie ’n aanstelling uit die aansoeke te maak nie.