NG Gemeente Pietersburg

Die sluitingsdatum vir hierdie vakature is verby en aansoeke word nie meer ingewag nie.

Vakature: Voltydse leraar
Sluitingsdatum: 18 November 2019.

Ons dien God, mekaar en die mense van die wêreld.


Gemeenteprofiel:

Die gemeente is nie net ’n middestadsgemeente nie; plase en plotte aan die suidelike en westelike gedeelte van die stad val ook binne die bestaande gemeentegrense. Gemeente besit ongeveer 22 000 m² eiendom in die sakekern van die stad waarvan die grootste deel deur die kerkraad oor die jare ontwikkel is as doelmatige parkeerarea wat maandeliks verhuur word. Van die bestaande geboue is omskep in konferensielokale en word ook uitverhuur. Daar is al opmerkings gemaak dat die gemeente die laagste bedryfsuitgawes in die Noordelike Sinode het; of dit tans nog die geval is, dit weet ons nie vir seker nie. Die kerkraad bestaan tans uit 38 kerkraadslede en die lidmatetal is: belydende lidmate 857 en 179 dooplidmate. Die mediaanouderdom van die gemeente is 44. Die invloei van lidmate en dooplidmate het egter gestagneer. Die gemeente het ’n behoefte aan iemand wat laasgenoemde tendens saam met ons kan help omkeer. Die demografie in die middestad het radikaal verander en is dus ’n enorme uitdaging vir die koninkryk van God.

Leraarsprofiel:

Bedieningsaangeleenthede volgens Artikel 9 van die Kerkorde. Leraar moet verkieslik getroud wees, moet gemaklik Afrikaans en Engels praat en kan preek en moet oor minimum van vyf jaar bedieningservaring beskik.

Huisvesting:

Gratis inwoning in pastorie met munisipale dienste, landlyn en selfoon.

Aansoek:

U aansoek moet ’n volledige CV en minstens drie referente, asook kontaknommers insluit. Stuur asseblief per e-pos aan die gemeente Pietersburg/Polokwane by: renosterhoff@gmail.com – bevestig ook ontvangs van aansoek met die skriba van die kerkkantoor. Aansoekers wat die kortlys haal, sal genooi word vir ’n onderhoud en moontlike preekgeleentheid. ’n Digitale kopie van ’n preek wat tydens ’n erediens opgeneem is, sal ons taak aansienlik bespoedig. Indien u getroud is, sal u gade welkom wees om die onderhoud by te woon.

Sluitingsdatum: 18 November 2019.

Diensaanvaarding: Indien moontlik 1 Maart 2019, maar is onderhandelbaar.

Navrae:

  • Ds Matie Horn: 083 271 5259 of mnr Flip Small: 083 452 8755.

Die kerkraad behou die reg voor om nie ’n aanstelling uit die aansoeke te maak nie.