NG Kerk Kempton-Kruin

Gebruik jy die Kerkbode app?
Indien wel, kan jy 'n kennisgewing ontvang wanneer 'n nuwe vakature beskikbaar word. Gaan na "verstellings" en aktiveer kennisgewings vir vakatures.
Beskikbaar vir Android en Apple.

Jeugwerkerspos
Sluitingsdatum: 25 Oktober 2019


Kempton-Kruin is ’n makrogemeente wat bestaan uit 3 891 belydende en 1 343 dooplidmate en is geleë in Glen Marais, Kemptonpark en bied ’n jeugwerkerspos aan wat spesifiek gerig is op die volgende fokus areas:

 1. Kinderbediening.
 2. Tienerbediening.
 3. Selgroep vir jongmense.
 4. Belydeniskampe in samewerking met leraar.
 5. Skolebediening in samewerking met leraar.

Die geskikte kandidaat moet oor die volgende karaktereienskappe beskik:

 • Passie vir kinders en jongmense hê en om die evangelie met hulle te deel.
 • Entoesiasties en gemotiveerd.
 • Kreatief.
 • Integriteit.
 • Positiewe gesindheid.

Die geskikte kandidaat moet oor die volgende vaardighede beskik:

 • Motiveringsvermoë.
 • Interpersoonlike vaardighede (Interne en Ekstern).
 • Menseverhoudings wat gefokus is op spanwerk.
 • Vermoë om mense vriendelik en professioneel te hanteer.
 • Kommunikasievermoë (Openbare optrede, geskrewe en mondelings).
 • Sterk beplannings-, organisasie- en koördineringsvaardighede.
 • Moet goed onderlê wees in die MS-office produkte soos Word, Powerpoint en Excel.
 • Administratiewe vaardigheid

Die geskikte kandidaat moet ook verder oor die volgende vereistes beskik:

 • Relevante naskoolse kwalifikasie.

Die verantwoordelikhede van hierdie pos is:

 • ’n Volledige pligtestaat is by die kerkkantoor beskikbaar.

Vanweë die aard van die pos is die bepaling van vaste diensure nie moontlik nie, maar daar word van die kandidaat verwag om 45 ure per week te werk. Aangesien die spitstye van die pos se verantwoordelikhede oor naweke en in die aande val, word die nodige ure op ’n skiktyds-grondslag gewerk.

Vergoeding sal met die suksesvolle kandidaat onderhandel word.

Navrae:

 • Dr Schalk Basson – 082 775 6269.
 • Ds Michelle van Tonder – 083 649 8301.

Aansoeke:

Rig aansoeke aan die Gemeentebestuurder by bestuur@kruin-kerk.co.za
Aansoeke moet vergesel wees van ’n bondige CV (nie langer nie as drie bladsye) en drie
relevante referente.
Kandidate moet beskikbaar wees vir ’n onderhoud en aanbieding indien daartoe versoek.
Die gemeenteraad behou die reg voor om nie ’n aanstelling uit die aansoeke te maak nie.

Sluitingsdatum: 25 Oktober 2019.

Diensaanvaarding: 1 November 2019 of so sou doenlik daarna.