BESLUIT: 2015 Algemene Sinode prosedure foute

Dit wat hieronder gepubliseer word, is nie 'n nuusberig deur die Kerkbode-redaksie nie. Dit is ’n amptelike skrywe van die NG Kerk se Algemene Sinode. Dit word volledig in hierdie afdeling van Kerkbode se webwerf gepubliseer vir die rekord en ter wille van lidmate se vrye toegang tot amptelike inligting in die kerk. - Redakteur: Kerkbode.

Die Algemene Sinode 2019 bevestig dat daar tydens die 2015 Algemene Sinode prosedure foute gemaak is. Sien gravamina in die verband.

In die lig van bogenoemde verval die 2015 besluit ten opsigte van selfdegeslagverhoudinge en besluit die Algemene Sinode om sy standpunt ten opsigte van selfdegeslagverhoudinge van nuuts af aan te herformuleer.