BESLUIT: boere, grondhervorming en die rol van AgriSA

Dit wat hieronder gepubliseer word, is nie 'n nuusberig deur die Kerkbode-redaksie nie. Dit is ’n amptelike skrywe van die NG Kerk se Algemene Sinode. Dit word volledig in hierdie afdeling van Kerkbode se webwerf gepubliseer vir die rekord en ter wille van lidmate se vrye toegang tot amptelike inligting in die kerk. - Redakteur: Kerkbode.

Mosie van dank vir die ongelooflike bydrae wat ons boere maak t.o.v. die ekonomie, werkskepping en grondhervorming en die rol wat AgriSA hierin speel.