NG Kerk groet legende | Japie du Plessis (1932-2019)

Met die afsterwe van ds Japie du Plessis verloor die NG Kerk een van sy mees geliefde le­raars. Hy verwerf die erenaam, “leeu van die Wes-Transvaalse Sinode”, wat sy byna ongelooflike lewenskrag beskryf. Tot met sy dood op Saterdag 12 Oktober 2019, bly oom Japie ’n vergadering-mens, want hy is ’n afgevaardigde van Sinode Goudland na die Algemene Si­node 2019 in Benoni.

Jacob van Wyk du Plessis is op 16 Ok­tober 1932 naby Oudtshoorn in die Klein-Karoo gebore, die jongste van twaalf kinders. Japie se vader sterf drie maande na sy geboorte en sy moeder Beatrice maak die gesin met liefde groot in die weë van die Here. Hy begin sy skoolloopbaan in Oudtshoorn en is la­ter leerling in die Paarl waar hy in standerd 7 die skool verlaat. Op 21-jarige leeftyd is hy terug op die skoolbanke en matrikuleer in 1955. Hierna verwerf hy die BA-graad en word in 1957 toegelaat tot die Sendinginstituut in Wellington, waar studente “donkies” genoem word, ’n erenaam wat soet klink op die oor in koninkryksdiens.

Na legitimasie trou prop Japie du Plessis met mej Moira Grant van Beaufort-Wes, ’n lewensmaat en in eie reg ’n formidabele vrou, die stille krag in die lewe.

Uit hulle huwelik is vier kinders gebore: Grant, leraar in Leeudoringstad, Lizanne, boervrou in Delareyville en ’n tweeling, Liezel en Joey, wat onderwys gee in Boksburg.

Die naweek van 2 Maart 1962 word prop Japie du Plessis met handoplegging bevestig in die NG Sendingkerk Oudtshoorn-Noord, wat Schoemans­hoek, die Kango en Matjiesrivier insluit. Op 23 Februarie 1963 word hy sendeling te Kraaifontein in die Kaapse Skier­eiland, ’n unieke arbeidsveld. ’n Roepstem kom na die Swartland, waar hy op 11 September 1964 sendeling word te Koringberg, waar hy nie net ’n prater is nie, maar ook ’n doener. ’n Roepstem kom in 1968 na die NG Moederkerk op Keetmanshoop, waar hy met sy vlym­skerp brein situasies ontlont en uitmunt as aktuarius van die NG Kerk in Suidwes-Afrika.

Vir meer doodsberigte soos hierdie, of om self ’n huldeblyk te skryf en met lesers via Kerkbode se webwerf te deel, besoek ons In Memoriam-afdeling

Op 29 April 1972 word ds Japie du Plessis leraar van die NG gemeente Delareyville-Oos, waar hy 22 jaar lank die gemeente bedien tot op 30 November 1994. Dekades lank is ds Japie die kerklike masjienkamer van herderlike sorg en geestelike groei op die Wes-Transvaalse platteland. In die Sinode van Wes-Transvaal is hy skriba, twee keer assessor en twee keer moderator. Hy beywer hom vir wêreldsending, veral in Oosterse lande soos Sri Lanka, Indië en China. Sy rol as stigterslid van die Chris­telike Lektuurfonds en Biblia Suid-Afrika is enorm, dit is wenakkers vir Jesus se Blye Evangelie.

Die lewensbeeld van ds Japie du Plessis is so omvangryk, dat ons nie in ’n kort huldeblyk reg kan laat geskied aan sy lewe nie. Dit is soos om te probeer om die sonsondergang in die Karoo in een sin saam te vat. Hy bly ’n kerklike ikoon en legende, ’n juweel in die NG Kerk. Hy is die erenaam “Donkie” werd, want tot die einde toe bevorder Japie du Plessis die Here Jesus se boodskap wêreldwyd.


Uit VrydagNuus: Ds. Jacob van Wyk du Plessis
(16.10.1932 – 12.10.2019)

Ons het die hartseer nuus ontvang dat ds. Japie du Plessis op 12 Oktober oorlede is. Hy was CLF se langslewende stigterslid en was o.a. moderator van Namibië en Goudland Sinodes. Hy is bekend vir sy werk in die sendingveld en het in die Wes-Kaap by onder meer VGK Oudtshoorn en VGK Koringberg bedien. Ds. Du Plessis het verlede week die byeenkoms van die Algemene Sinode bygewoon as afgevaardigde van die Goudland Sinode, waar hy vroeër ook die voorsitter van die Algemene Sendingkommissie was. Dit verdien vermelding dat hy elke byeenkoms van die Algemene Sinode sedert 1962 bygewoon het, aldus Nico van Rensburg van NG Tetélestai, Goudland. Ds. Du Plessis se gedenkdiens word gehou op Vrydag 18 Oktober om 11:00 by NG Delareyville. Ons dink met medelye aan sy vrou Moira en familie. – kommunikasie@kaapkerk.co.za

Word 'n vriend van Kerkbode

4 thoughts on “NG Kerk groet legende | Japie du Plessis (1932-2019)

 1. Herman du Plessis says:

  Vir hom gaan ek voorwaar mis. My 3 de Oupa. Rus in vrede my liewe Oom Japie. Die Donkie het nou sy finale rusplek binne gegaan. Sterkte aan Tannie Moira en kinders. Sy plek gaan leeg wees, maar die troos lê daarin hy is nou by sy SKEPPER.

 2. Tillie Dupper says:

  0om Japie du Plessis het diep spore getrap in die dorp Delareyville, die omgewing, in mense se harte en huise. Ek sal hom onthou as ware evangelis, mensekenner, vriend; slim en kundig in kerksake, humoristies en altyd nederig en liefdevol.
  Hoe groet ‘n mens hierdie reus?

 3. Braam Grobbelaar says:

  Ek het Oom Japie leer ken in 1978 toe ek vir Transwereld radio begin werk het. By hom het ek waardevolle lesse geleer. Het die voorreg gehad om Oom Japie Maandag by die sinode te groet. Hy het altyd in my werk belang gestel. Ek eer die Here vir ikoon van my lewe

 4. Gerrie van Rooyen says:

  Vir bykans 4 jaar kon ek nou saam met hom werk as bestuurder van Huis Delarey en hy adviesraadvoorsitter. Menige middag op pad huistoe is ek ingeroep vir koffie en die goedige gekorswil, dikwels oor my “doppers kap” as ek by sy huis verbykom. By oom Japie het ek opnuut geleer van wedersydse respek. ‘n Groot voorreg wat my lewe verryk het. Nou is dit uiteindelik rustyd. Ons loof en dank die Here vir die baie vrugte van sy arbeid. en lewe.

Comments are closed.