‘Here het Buchan met unieke roeping hier kom neersit’

Hierdie is 'n lesersbrief.
Die opinies van briefskrywers weerspieël nie noodwendig die standpunte of oortuigings van die Kerkbode-redaksie of die NG Kerk nie.

Louis Radyn van Pietermaritzburg skryf: Weet tog dat my gedagtes mooi agtermekaar ingeval het voordat daar ’n grype tot die griffel was. Dana Snyman se geskrif oor ons droogte op die agterblad van die vorige Kerkbode het ’n smeulende opstand in my binneste laat uitborrel in my toevlug tot die pen; iets waarmee ek nooit tevore vir Snyman lastig geval het nie.

Snyman se onsmaaklike verwysing na Angus Buchan begin kwetsend met sy aanhaling: “O, en daardie nederige, smekende gebede op bidure en biddae vir reën.” Dit is egter sy daaropvolgende smalende verwysing na Buchan wat die kroon span oor Snyman se ongevraagde sarkasme. Hy sê in tipiese Dana Snyman skryftrant: “In ’n ligte vliegtuigie het Buchan uit die lug op die dorp neergedaal, met sy comwboyhoed in ’n streek waar die boere tiervellose tiervelhoede en kêpse dra, ’n Engelse gewese aartappelboer in Afrikaanse skaapwêreld, wat oënskynlik glo ’n droogte het iets met sonde te doen.” Daarna gee hy (volgens hom) vir Oom Angus die doodskoot wanneer hy skryf: “Buchan is gou weer in die vliegtuigie weg, vaal klippe onder hom, en die reën het nog nie gekom nie.”

Snyman is nie ’n Skrifgeleerde nie. Buchan ook nie. Ek nog minder. Aldrie van ons is egter onbeskaamd Christene. As Buchan dan “oënskynlik” glo dat droogte iets met sonde te doen het; wie is ek of Snyman om hom op so ‘n afbrekende wyse subtiel daaroor aan te spreek?

Ek aanvaar respekvol dat die skrywer by sy uitgelese lesers wil tuisbring dat God self sal besluit wanneer om reën te stuur, maar dit gee hom tog nie die groenlig om vir Buchan so oneindig negatief te kritiseer nie. Die Here het vir Angus Buchan met ’n unieke roeping hier aan die suidpunt van Afrika kom neersit; op ’n ander manier as wat Hy met enige ander Suid-Afrikaner gedoen het en daarom moet ons die nodige respek baie duidelik laat blyk vir dit wat hy doen.

Klaarblyklik – ekskuus, ek bedoel blykbaar verstaan Dana nie presies hoe geliefd Buchan deur boere in aansien geroep word nie. Dit is waarom hierdie “Engelsman met die cowboyhoed” desnieteenstaande sy karige Afrikaans deur boere liefderyk op Engels as “Oom Angus” aangespreek word. As beminde Christen verdien hy allermins om afgekraak te word op die manier wat Snyman dit doen. Benewens die onverbloemde aantuiging dat Angus se gebede nutteloos is, word daar selfs minagtend verwys na sy “vliegtuigie.” Ag nee wat Dana. Ek verwag darem werklik dieper nadenke by ’n skrywer van jou gestalte en statuur; wat ek terloops na dese ernstig gaan bevraagteken.

Angus Buchan het nog nooit voorgegee dat hy wonderwerke kan doen of bewerkstellig nie. Hy is/was ’n eenvoudige, suksesvolle boer wat toegewyd aan sy Skepper sy allerbeste dwarsoor die aardbol probeer om met die nodige erns te bid vir boere in nood en bygevolg moet kommentare soos dié in Snyman se bydrae liefs sy pad na die vullisblik vind voordat dit in hoogaangeskrewe kerklike tydskrifte soos Kerkbode gepubliseer word.