In reaksie op Stan Voges se brief

Hierdie is 'n lesersbrief.
Die opinies van briefskrywers weerspieël nie noodwendig die standpunte of oortuigings van die Kerkbode-redaksie of die NG Kerk nie.

Jan Salm van Kaapstad skryf:
Beste Stan

Baie dankie vir jou treffende brief. Dit is regtig goed om te weet dat daar nog herders is wat kragtig stry vir ‘die geloof eenmaal oorgelewer aan die heiliges.’ Judas 3.

Judas, die half-broer van Jesus se brief is ’n ernstige waarskuwing teen die agtergrond van valse herders wat die kerk van Christus infiltreer en die genade van God as ’n dekmantel gebruik om seksuele losbandigheid te promoveer. Judas 4

Judas noem as voorbeeld die dorpe van Sodom en Gomorra se ‘seksuele losbandigheid en perversie’ (najaag van vreemde vlees) Judas 7.

Dis interessant dat daar dikwels van Jesus gesê word, dat hy nooit oor seksuele praktyke tussen mense van dieselfde geslag uitspraak lewer nie.

Judas, sy half-broer haal egter hier in konteks die seksuele praktyke van Sodom en Gomorra aan deur te praat van ‘seksuele losbandigheid en perversie (najaag van vreemde vlees).’ Judas sal tog sekerlik nie iets teenstrydig met Jesus se leer verkondig nie?

Ons lees ook aangaande hierdie spesifieke gebeurtenis in Genesis: En die HERE het swawel en vuur oor Sodom en Gomorra laat reën van die HERE uit die hemel… Genesis 19:24

Die HERE (YAHWEH), die een wat op die aarde saam met Abraham in Genesis 18 eet; die een wat met Abraham in gesprek tree oor wat hy gaan doen aan Sodom en Gomorra; hierdie HERE laat swael en vuur op die stede reën vanaf die HERE uit die hemel.

Let op daar is twee persone met die naam HERE (YAHWEH) in hierdie vers! Die een wat by Abraham op die aarde staan en die HERE in die hemel. Wie is hierdie tweede persoon wat HERE genoem word? Dit is niemand anders as Jesus Christus voor sy menswording nie! Hy het wel uitspraak gelewer!