Bokke se leuse geld net so vir die kerk: Stronger together

Hierdie is 'n opiniestuk.
Die skrywer se standpunte weerspieël nie noodwendig dié van Kerkbode nie.

Daar is min dae in die geskiedenis van ’n land dat die hele bevolking in ’n staat van euforie verkeer. Die Rugby Wêreldbekereindstryd in Japan het vir só ’n dag gesorg. Die Springbokke het die wêreldbeker teen Engeland gewen. Gewen teen alle verwagtinge in. Die wen het Suid-Afrikaners vir ’n paar uur van al hulle sorge, klagtes en teleurstellings laat vergeet. Oor die lengte en breedte van ons land het mense die oorwinning gevier. Verskille van kleur, taal, kultuur en politieke assosiasie het nie saak gemaak nie. Mense het mekaar omhels, gelag en van blydskap gedans. Proppe het oral geklap en die sjampanje het gevloei. Swart, wit en bruin het ’n glasie op die oorwinning geklink. Die eindfluitjie het Suid Afrika in ’n feestelike stemming omskep. Ongelooflik. Die foto’s van 2 November 2019 se Wêreldbekereindstryd vertel die storie.

Hoe het dit dan gebeur na die Bokke se gesukkel in 2017-2018 om ’n toets te wen? Die antwoord is eenvoudig: hulle het as ’n span gespeel. Hulle het voluit saam gespeel. Vir mekaar gespeel. Hard saam gespeel. Alles gegee. Verskil in pigment, taal, kultuur, politiek, afkoms of status het nie saak gemaak nie. Hulle het een doel voor oë gehad. Die wêreldbeker moet gewen word. Daarvoor het hulle alles in die stryd gewerp. Al hulle krag saam gespan, want hulle het geglo: Stronger together. En dit het gewerk. Eendrag maak mag.

Die resultaat was soet en heerlik. Die seëvierende span het oorgeloop van blydskap en vreugde. Die stryd is gestry en hulle was bo. Na baie jare weer nommer een in die wêreld. Party het gehuil. Ander het gelag. Hulle het mekaar omhels en vasgedruk. Wit en swart en swart en wit! Dit was ’n gesig om te sien. In hierdie gesig het daar vir my ’n ander prentjie opgedoem – die van die kerk van die Here. In hierdie omhelsings en vreugde het ek iets gesien van God se plan met sy kerk. Jesus het dan self gebid: Ek bid dat hulle almal een mag wees, net soos U, Vader, in My is en Ek in U, dat hulle ook in Ons mag wees, sodat die wêreld kan glo dat U My gestuur het (Joh 17:21).

Die Here het ook ’n span op aarde. Die kerk is sy span, wat hyself uitverkies het uit alle volkere en nasies. Hierdie span speel nie rugby nie. Hulle speel saam in die wedstryd om die koninkryk van God op aarde. Hierdie span het net een doel voor oë en dit is om Christus sigbaar en tasbaar op aarde te maak. Om God se doel met hierdie wêreld te bereik. Om heel te maak wat stukkend is.

As die kerk maar as een span kon saamspeel, soos die Bokke, kan God sy doel met hulle bereik. Saamspeel sal ʼn groot verskil in hierdie geknelde land, met sy geweld, moord, doodslag, wanhoop, armoede, hongersnood, rassisme, vooroordeel en onversoenlikheid, kan maak. As die kerk maar kan speel as ’n span, as ʼn eenheid, sal hier weer vrede en harmonie op ons wye vlaktes heers. Vrede en geregtigheid sal mekaar omhels. Bitterheid en verhardheid sal weer plek maar vir versoening en vergifnis. Wanhopendes sal weer hoop kry.

Maar dan sal die kerk moet vergeet van verskille soos ras, klas, gender, belydenis en spiritualiteit. Dít verdeel en verswak haar en maak dat sy nie saam met ander kerke in die skrum wil sak nie.

Daar is geen rede waarom die kerk nie as span in hierdie land kan saamspeel nie. God die Vader het dit in Jesus Christus se sterwe en opstanding moontlik gemaak. Hy het al die skeidsmure af gebreek tussen rasse, klasse, gender, ensovoorts.  Christus is ons vrede. Christus het die vyandskap afgebreek tussen nasies en volkere. Hy het vir hom één kerk, één familie, uit alle volkere en tale uitverkies en hulle die huisgesin, die span van God gemaak. Hulle het één doop, één geloof en één hoop, één God en Vader in Jesus Christus. Hierdie eenheid bely die kerk Sondag na Sondag. Die probleem is dat die kerk,  wat God één gemaak het, twee, drie en vier gemaak het, omdat sy nie saam met ander kerke in dieselfde span wil speel nie.

Die Bokke se leuse geld net so vir die kerk: Stronger together! As die kerk in Suid-Afrika kan saamspeel soos die Bokke sal sy weer geloofwaardigheid kry. Dan sal mense weer notisie neem van die kerk en begeer om deel daarvan te wees. As die kerk soos die Bokke kan saamspeel, sal die donkerheid van wanhoop, armoede en moedeloosheid uit baie huise in hierdie land verdwyn. Suid-Afrika sal weer ’n baken van hoop vir baie in Afrika en die wyere wêreld word. Suid-Afrikaners sal weer met ander oë na mekaar kyk. Die nood van ander raaksien en daar ’n verskil maak. Miljoene sal weer hulle menswaardigheid terugkry.

Mag die dag kom dat die kerk in hierdie geliefde land soos ’n span saamspeel. Dan sal die kerk ’n onoorwinlike krag word. Suid-Afrika sal weer ’n land van hoop word. Die skares sal in verwondering juig en jubel. Die engele in die hemel sal saam juig. Ook God die Vader.

Stronger together!

 • Kobus Smit is ’n emeritus-leraar.

One thought on “Bokke se leuse geld net so vir die kerk: Stronger together

 1. Kirstein Combrink says:

  Dit is nie so eenvoudig nie Kobus. Gefokusde spanwerk is onontbeerlik om ‘n gemeenskaplike doel te bereik – op elke terrein in die lewe, sport, besigheid en ja ook in die kerk.

  Daar moet eenstemmigheid wees onder al die spanlede om suksesvol te wees – 100% ‘commitment’, waar almal saam trek in een rigting om die doel te bereik. Dìt ontbreek ongelukkig in die kerk.

  Sinodes, ringe, kerkrade en predikante het baie lidmate in die steek gelaat met die liberale, humanistiese toelogie wat hulle in ‘n ‘vasgelooptheid’ met die Skrif laat beland het aldus die moderator. Hierdie onbeholpenheid maak die kerk vandag ‘n bepotting in die wêreld.

  Daar kan geen sprake wees van spanwerk in die kerk sonder konsensus oor basiese skrifbeginsels nie.
  Dit roep elke gelowige, kerklidmaat, kerkraad, ring en sinode op tot selfondersoek, verootmoediging en besinning in hierdie tyd waarin vrysinnigheid die gesag van die Woord van God uitdaag en ondergeskik wil stel aan menslike interpretasie.

Comments are closed.