NG Gemeente Dealesville

Gebruik jy die Kerkbode app?
Indien wel, kan jy 'n kennisgewing ontvang wanneer 'n nuwe vakature beskikbaar word. Gaan na "verstellings" en aktiveer kennisgewings vir vakatures.
Beskikbaar vir Android en Apple.

Vakature: Voltydse leraar
Sluitingsdatum: 31 Desember 2019


Hierdie is ’n plattelandse gemeente in die Vrystaat met ongeveer 260 lidmate (belydend en doop).

Leraarsprofiel:

Ons wil graag hê dat die leraar wat beroep word na Dealesville die volgende eienskappe sal openbaar:

  1. ’n Lewende, persoonlike verhouding met God Drie-enig.
  2. Mooi verhoudinge kan bou, alle mense met respek en liefde hanteer en die evangelie as boodskap met dade uitdra.
  3. ’n Hart vir die aktiewe bediening op die platteland met groot klem op huisbesoek met die doel om ’n verskil te maak in ons wyer gemeenskap.
  4. ’n Teologie wat klem plaas op die suiwerheid van die leer soos verwoord in die Skrif en in die kerk se belydenisskrifte.

Werksprofiel:

  1. Geestelike leiding van die gemeente om die Here met oorgawe te aanbid.
  2. Dinamiese en aktuele prediking met ’n klem op lof en aanbidding.
  3. Betrokkenheid by jeug- en gesinsbediening en wyksbediening.
  4. Pastorale ondersteuning aan die gemeente en gemeenskap.
  5. Betrokkenheid by die gemeenskap en plaaslike ouetehuis, primêre skool, kleuterskool en die breë boeregemeenskap.

Vergoeding en voordele:

Traktement volgens sinodale aanbeveling. ’n Ruim pastorie is beskikbaar met gratis water en elektrisiteit asook ’n telefoontoelaag en onbeperkte WiFi en internet vir amptelike gebruik.

Aansoeke:

Aansoekers word versoek om die kerkraad slegs van ’n elektroniese CV te voorsien met drie onlangse verwysings en dit te versend na ngkerk@shisas.co.za

Sluitingsdatum: 31 Desember 2019.

Diensaanvaarding: 1 April 2020.

Vir enige navrae kontak: Konsulent ds Hans Griesel (076 412 1381), brugleraar ds Sollie Pretorius (083 499 1103 / 051 811 0007), oudl Willie Haarhoff (082 464 2589) of kerkkantoor by 051 811 0019 (Ma-Vr: 8:00 tot 12:00), e-pos: ngkerk@shisas.co.za

Die kerkraad behou die reg voor om nie ’n aanstelling uit die aansoeke te maak nie.