NG gemeente Murraysburg

Gebruik jy die Kerkbode app?
Indien wel, kan jy 'n kennisgewing ontvang wanneer 'n nuwe vakature beskikbaar word. Gaan na "verstellings" en aktiveer kennisgewings vir vakatures.
Beskikbaar vir Android en Apple.

Vakature: Leraar
Sluitingsdatum: 31 Januarie 2020


In biddende afhanklikheid nooi die NG gemeente Murraysburg leraars en proponente om aansoek te doen vir hierdie vakante leraarspos.

GEMEENTEPROFIEL:

Murraysburg is ’n kleiner plattelandse dorp in die Karoo, ongeveer 90 km noordwes van Graaff-Reinet, waar hoofsaaklik skaap-, Angorabok- en beesboerdery bedryf word. Die gemeente bestaan uit 186 belydende en 31 dooplidmate wat in twee dorps­wyke en vier plaaswyke ingedeel is. Ons dorp bied ’n mooi omgewing, gesonde vars lug, ’n aktiewe gemeenskap en voorsien in die noodsaaklike behoeftes en infrastruktuur. Talle jonger gesinne het hulleself in die laaste paar jaar in die gemeente gevestig.

LERAARSPROFIEL:

 • ’n Leraar van die NG Kerk, proponente en emeriti is ook welkom om aansoek te doen.
 • Normale pligte soos in die Kerkorde Art 9 uiteengesit.
 • Meelewing met aktiwiteite van die gemeenskap.
 • Gemaklik wees met lidmate van alle ouderdomme.
 • Samewerking met en dienslewering aan plaaslike VGK-gemeente, asook goeie ekumeniese betrekkinge met Engelssprekende gemeenskap.
 • Administratiewe vaardighede sal ’n aanbeveling wees.

POSBESKRYWING:

 • Hierdie pos is vir ’n tweejaar-termyn.
 • Indien dit tot die voordeel van die gemeente en leraar strek, en binne die vermoë van die gemeente is, kan die termyn deur die kerkraad as verteenwoordigers van die gemeente, verleng word.

VERGOEDING:

 • Vergoeding is onderhandelbaar.
 • ’n Ruim pastorie word voorsien.

AANSOEKE:

 • Stuur ’n kort aansoek met CV (totaal 3-4 bladsye).
 • Kontakbesonderhede van drie verwysings.
 • Kandidate mag vir ’n onderhoud en preekbeurt genooi word.

Rig aansoeke aan: Die Kerkraad, e-pos: ngmurraysburg@gmail.com

SLUITINGSDATUM VIR AANSOEKE: 31 Januarie 2020.

NAVRAE:

 • John Swanepoel (ouderling) 049 844 0295 (082 376 2131).
 • Johannes van Heerden (ouderling) 049 844 0363 (082 872 0969).
 • Abe Beyers (konsulent) 049 846 0001 (082 924 9551).