NG Kerk Kuruman

Gebruik jy die Kerkbode app?
Indien wel, kan jy 'n kennisgewing ontvang wanneer 'n nuwe vakature beskikbaar word. Gaan na "verstellings" en aktiveer kennisgewings vir vakatures.
Beskikbaar vir Android en Apple.

Die kerkraad van NG Kerk Kuruman wag in afhanklikheid aansoeke in vir die onderstaande pos.

Vakature: Leraarspos – voltyds
Sluitingsdatum: 30 November 2019


Gemeenteprofiel:

NG Moedergemeente Kuruman is ’n tradisionele, plattelandse gemeente in die Noord-Kaap met 582 belydende en 133 dooplidmate, waarvan die meerderheid belydende lidmate bo 46 jaar oud is. Ons behoefte is dat alle ouderdomme ewe entoesiasties bedien moet word. Ons gemeente is oop vir vernuwing en missionale groei. Ons gemeente bestaan uit ’n boere-, sake- en mynbougemeenskap. Ons het twee plaaswyke (verste wyk 180 km) wat een keer per maand bedien word.

Leraarsprofiel:

  • Minimum vyf jaar bedieningservaring;
  • Passievol oor die erediens en aanbieding daarvan;
  • Pastorale versorging is baie belangrik;
  • Beskik oor leierseienskappe om gemeente in alle fasette (erediens, kategese, Bybelstudie, gemeente-aktiwiteite (basaar, kommissies) te laat groei;
  • Beskik oor samewerkingsvermoë ten einde groei te bewerkstellig in gemeente, gemeenskap en ring;
  • Liefde vir musiek en sang sal voordelig wees (voorsang/Kerssangdiens is vir ons baie spesiaal;
  • VBO-punte moet op datum wees.

Pligte:

  • Soos omskrywe in Artikel 9 van die Kerkorde.

Vergoeding en voordele:

  • Onderhandelbaar, met sinodale skaal as riglyn.
  • Pastorie.

Aansoek:

E-pos volledige CV met minstens drie referente voor 30 November 2019 na die kerkkantoor: ngkur@xsinet.co.za

Diensaanvaarding: 1 April 2020 (of soos onderhandel).

Navrae:

Die kerkraad behou die reg voor om nie ’n aanstelling uit die aansoeke te maak nie.