NG gemeente Jeffreysbaai

Gebruik jy die Kerkbode app?
Indien wel, kan jy 'n kennisgewing ontvang wanneer 'n nuwe vakature beskikbaar word. Gaan na "verstellings" en aktiveer kennisgewings vir vakatures.
Beskikbaar vir Android en Apple.

Vakatures: Pastorale hulpe
Sluitingsdatum: 5 Januarie 2020


Gemeenteprofiel:

’n Unieke gemeente van ±4 300 lidmate, hoofsaaklik afgetrede persone. Hier is tans ’n groot behoefte betreffende barmhartigheid en ondersteuning van lidmate in die gemeente.

Profiel:

Hier is ’n behoefte aan leraars of afgetrede leraars wat die rol kan vervul van pastorale hulpe in ons herderswyke. Dié persone sal verantwoordelik wees vir die geestelike versorging en ondersteuning van lidmate in die betrokke wyke. Dit is ’n ideale geleentheid vir afgetrede leraars wat hulle in Jeffreysbaai wil vestig of reeds hier gevestig is en wat hulle passie wil kom uitleef.

Vergoeding:

Salarispakket is onderhandelbaar. Geen behuising, mediese en pensioenvoordele.

Aansoeke:

Aansoeke moet gerig word aan die Voorsitter van die Gemeenteraad van Jeffreysbaai. Aansoek moet vergesel word van ’n kort CV en ’n motiveringsdekbrief, waarin uiteensetting gegee word van u motivering en rede vir aansoek.

Stuur asseblief aansoeke voor 5 Januarie 2020 per e-pos (ngkjbaai@gmail.com) of Posbus 45, Jeffreysbaai 6330.

Die gemeenteraad behou hom die reg voor om nie ’n aanstelling te maak nie.