Is dit geoorloof om te vlug?

Hierdie is 'n opiniestuk.
Die skrywer se standpunte weerspieël nie noodwendig dié van Kerkbode nie.

Ons is nie die eerste Christene wat met ’n dodelike pandemie te doen kry nie. Terwyl die openbare gesprekke gaan oor die ekono­miese en mediese impak van Covid 19, moet gelowiges ook vir onsself vra: Hoe reageer ek as ’n gestuurde mens? Hier­oor is daar is belangrike lesse uit die geskie­denis te leer.

Tydens die groot plae in die tweede en derde eeu het Christene nie soos die meeste ander mense uit die stede gevlug nie. Baie het agtergebly om siekes te versorg, sterwendes by te staan en dooies te begrawe. Dit was ’n belang­rike faktor wat gemaak het dat die Christendom in die eerste eeue so vinnig gegroei het. Hulle vreeslose diens het talle ongelo­wiges oortuig van die liefde en krag van Christus.

In 1527 het Martin Luther ook met die uitbreek van ’n plaag te doen gehad. Twee eeue na die Swart Dood, wat die helfte van die wêreldbevolking doodgemaak het, het builepes in Wittenberg en omliggende dorpe uitgebreek. Ten spyte van ’n opdrag van die stadsvaders en universiteitsowerhede dat hy na Jena moes vlug om daar sy werk as dosent voort te sit, het Luther gekies om in Wittenberg te bly en gemeentelede te versorg.

’n Kollega in ’n buurdorp het sy raad gevra oor wat Christene te doen staan en Luther het in ’n ope brief geantwoord. Die titel van die brief was: “Is dit geoorloof om tydens ’n dodelike plaag te vlug?” Luther se antwoord is ’n mengsel van diep teologiese nadenke en praktiese raad. Ek dink dit kan ons help.

  • As jy in enige posisie is waarin jy vir siekes of sterwendes moet sorg, kan jy nie self vlug nie. Dit geld vir predikante, mediese personeel en die stadsowerhede: Hulle almal staan onder ’n verpligting om te sorg vir die mense van die stad.
  • Maar Luther gaan verder: As jou fa­mi­lie of bure jou sorg nodig het, kan jy nie vlug nie. Jesus leer ons om vir mekaar te sorg. Dit sluit by name ook weeskinders in wat uitgelewer is aan die sorg van medemense.
  • Hy moedig gelowiges ook aan om hulle huise beskikbaar te stel wanneer die hospitale te min raak.
  • Aan die ander kant moet gelowi­ges ook nie vir God versoek deur hulleself onnodig bloot te stel nie. Moenie roekeloos of onverantwoordelik optree nie. Die Bybel leer ons om vir ons liggaam te sorg. Daarom: Gebruik medikasie, vermy onnodige kontak met mense behalwe waar jy moet sorg gee, tree op soos iemand wat help om ’n vuur te blus.
  • As jy self siek word, isoleer jouself. Moet op geen manier aandadig wees dat ander mense by jou aansteek nie.

Luther praat ook oor praktiese sosiale kwessies wat kan help om die siekte aan bande te lê en moedig die owerhede aan om te doen wat nodig is.

Luther dring by ons aan om Jesus te volg. As ons sy voorbeeld en opdragte volg, sal ons kan onderskei hoe om reg op te tree in hierdie tyd van groeiende vrees. Dan ontdek jy dat gestuurdheid alles met medemenslikheid te doen het.

Dr Lourens Bosman is die algemene bestuurder in die kantoor van die Algemene Sinode.