Ons gaan dit oorleef!

Hierdie is 'n opiniestuk.
Die skrywer se standpunte weerspieël nie noodwendig dié van Kerkbode nie.

Om terug te kyk na die verlede help ons dikwels om sin te maak uit die hede en om hoop en rigting te kry vir die toekoms. Dit is die doel van hierdie rubriek. Daarom is die uitdaging om nou tydens die Covid-19-pandemie terug te kyk in die geskiedenis van die NG Kerk sodat gebeure in die verlede ons kan help glo dat die NG Kerk ook hierdie krisis gaan oorleef.

Wanneer ’n mens deur die geskiedenis van die NG Kerk blaai was daar verskeie gebeure wat tot groot ontwrigting en onsekerheid gelei het. Een van die grootstes was die Groot Trek van 1835-1838. Rofweg 15 000 mense het die Kaapkolonie en alles wat bekend was agtergelaat en ’n wilde, woeste wêreld ingetrek. Nog ’n groot gebeurtenis wat uitstaan was die Tweede Anglo-Boere-oorlog wat vanaf 1899 tot 1902 plaasgevind het. Dié oorlog het gemeenskappe verwoes en kerkwees op sy kop gekeer. 120 000 vroue en kinders het in die konsentrasiekampe gesterf. Die Rebellie van 1914, die Groot Griep van 1918 en die droogte en gepaardgaande depressie van 1930-1933 het sake nie makliker gemaak nie – en tog het lidmate in gemeentes saamgestaan en het die NG Kerk ’n onmisbare rol gespeel in die heropbou van die samelewing. Daarom glo ek van harte dat die NG Kerk ook die Covid-19-pandemie sal oorleef.

Die groot uitdaging is om nou reeds in gemeentes pro-aktief planne te beraam vir die pad vorentoe. Ou geykte maniere van doen gaan die wa nie deur die drif kry nie. Vincent Geldenhuys, ’n student van Ficksburg, skryf op Netwerk 24:“Maar in die krisistyd waarin ons onsself bevind, is dit tyd om ons menslikheid te wys, om ons hart te wys.” Dit is wat in gemeentes sal moet gebeur. Ons sal meer as ooit vantevore maniere moet vind om ons hart te wys – harte wat warm klop vir mekaar en vir die samelewing.

Prakties beteken dit dat daar byvoorbeeld in gemeentes maniere gevind sal moet word om finansieel te oorleef terwyl groot getalle lidmate ook gehelp sal moet word om weer op hulle voete te kom. Om dit te kan doen sal daar teruggeval moet word op ons brose kerkverband. Gemeentes in ringe en sinodes sal moet hande vat om saam die gevolge van die pandemie die hoof te bied. Kry die NG Kerk dit reg, is die toekoms nie ’n stryd om oorlewing nie maar ’n geleentheid vir groei – ’n geleentheid om die kerk se groot hart vir die wêreld te wys.

Prof Johan van der Merwe is dosent in Kerkgeskiedenis aan die Universiteit van Pretoria.