Bybel-Media: HOOF- UITVOERENDE BEAMPTE

Die sluitingsdatum vir hierdie vakature is verby en aansoeke word nie meer ingewag nie.

WELLINGTON

Bybel-Media is ’n Christelike mediabediening sonder winsoogmerk wat materiaal vir geloofsontwikkeling en -ondersteuning verskaf en versprei. Die maatskappy fokus op drie gebiede: publikasies, bediening en ondersteuningsdienste.

Bybel-Media is tans besig met die digitale transformasie van sy media-uitsette. Ons ontwikkel ’n geïntegreerde, veelkantige digitale platform. Die platform sal aan die behoeftes van ’n breë Christelike mark voldoen deur middel van gepaste inhoud en produkte om geestelike belewing en Christelike transformasie en dissipelskap te bevorder. Hierdie sakemodel behels ’n soepel en buigsame (“agile”) benadering.

Die suksesvolle aansoeker sal aan die direksie rapporteer.

Verantwoordelikhede sluit in: strategiese leierskap en bestuur • oorhoofse bedryfsbestuur van Bybel-Media se dienste en werksaamhede • bestuur van digitale platforms (ontwikkeling, sekuriteit, data-analise), korporatiewe bestuur en voldoening aan wetlike vereistes • inhoudskepping • finansiële bestuur • verkope en bemarking • fondswerwing • uitbou van nasionale en internasionale verhoudings • logistieke bestuur • personeelbestuur • navorsing en ontwikkeling.

Vereistes: toepaslike naskoolse kwalifikasie • bewese leierskaps- en bestuursvaardighede • die vermoë om verandering te bestuur • strategiese insig in en begrip van die kerklike en Christelike omgewing • toegang tot ’n wye netwerk van strategiese vennote, insluitende kerklike en Christelike instellings • kundigheid rakende funksionering en gebruik van digitale platforms soos toegepas in ’n media-omgewing • goeie operasionele begrip van IT en/of webwerfontwerp, -ontwikkeling en -programmering • Gereformeerde teologiese posisionering (begrip, verdraagsaamheid en insluiting van uiteenlopende standpunte en kerkgroepe) • uitstekende interpersoonlike en kommunikasievaardighede (geskrewe en gesproke) in Afrikaans en Engels • sterk sakesin • ervare onderhandelaar met bewese bemarkings- en/of fondswerwingservaring en oorredingsvermoë • etiese en waardegedrewe lewensbeskouing en handhawing van Christelike waardes.