Covid-19 bring baie geleenthede­

Hierdie is 'n opiniestuk.
Die skrywer se standpunte weerspieël nie noodwendig dié van Kerkbode nie.

Die Covid-19-pandemie het die kerklike toneel wêreldwyd op sy kop gekeer. Die NG Kerk is nie hiervan uitgesluit nie. Hoe ons gedink het oor kerkwees en ons manier van doen word radikaal uitgedaag. Profete wat die toekoms van die NG Kerk voorspel het, snak skielik na hulle asem, want niemand het hierdie een sien kom nie.

Die geskiedenis vertel ’n interessante verhaal oor wat met die kerk in die ver­lede in sulke lewensveranderende om­stan­dighede gebeur het. Die uitdagings van die donker Middeleeue het die kerk in kloosters opgesluit gesien. Die Groot Verligting, bekend as die Renaissance, het nie net die wêreld uit sy Middeleeuse slaap wakker geskud nie, maar het ook in die kerk nuwe lewe ontketen met die Reformasie van Martin Luther in 1517. Die bekende leuse van die tyd, “Terug na die bronne”, het nuwe waar­dering vir die Bybel gebring. Die Nywer­heidsrevolusie van die 18de eeu en die gepaardgaande tirannie van die masjien het die kerk van die tyd sonder antwoor­de gelaat en die teelaarde geword vir John Wesley se evangeliese beweging wat die kerklike toneel wêreldwyd verander het.

In die geskiedenis van die NG Kerk het die Tweede Vryheidsoorlog van 1899-1902 en die opvolgende droogte en depressie van die 1930s gemeentes se voortbestaan bedreig. Dit het die NG Kerk tot in sy fondamente geskud. In die destydse Transvaal het die NG Kerk ongeveer 10 000 lidmate verloor terwyl daar meer as 20 000 weeskinders na die oorlog versorg moes word.

Tydens die Depressiejare het meer as 400 000 blankes as gevolg van armoede na die stede getrek. Aan die een kant het plattelandse gemeentes ontvolk terwyl stadsgemeentes aan die ander kant oorstroom is deur ’n vloedgolf maatskaplike probleme. Volgens die Carnegie­verslag van 1932 was bykans 300 000 uit ’n totaal van 1,1 miljoen Afrikaners armblankes – mense wat nie meer self vir hulle kon of wou sorg nie. Hierdie statistiek skets die berg waarvoor die NG Kerk in al sy verbande te staan gekom het. Die berg is egter in geloof met durf en passie geklim. Teen 1994 het daar 48 kinderhuise, 158 tehuise vir bejaardes en 134 maatskaplike rade deur die werk van die NG Kerk tot stand gekom.

Alhoewel die Covid-19 pandemie ’n totaal nuwe uitdaging bied, is die geloof, durf en passie om dit die hoof te bied deel van die NG Kerk se DNS. Dit is wat die geskiedenis van die kerk ons leer. Daarom is dit inderdaad ’n sak vol geleenthede om op ’n nuwe manier kerk van Jesus Christus te wees.

Prof Johan van der Merwe doseer kerk­geskiedenis aan die Universiteit van Pretoria.

Word 'n vriend van Kerkbode