Eredienste: Maak eers góéd gereed, maan SARK

“In ’n laat verklaring het die Suid Afrikaanse Raad van Kerke (SARK) sy lidkerke aanbeveel om, indien hulle kerklike byeenkomste sou wou oorweeg, sowat vier tot 12 weke te neem om behoorlik gereed te maak,” het dr Gustav Claassen op Vrydag 29 Mei gesê.

“Die rede is om seker te maak dat met al die nodige voorskrifte en protokol in plek, kerklike byeenkomste veilig sal begin,” volgens die Algemene Sekretaris
Nederduitse Gereformeerde Kerk. “Dit sou beteken dat die eerste byeenkomste eers teen die vroegste 28 Junie sou kon begin indien ’n gemeente aan al die voorkomingsmaatreëls kan voldoen,” volgens Claassen.

Dit kom ná pres. Cyril Ramaphosa se aankondiging in die week dat godsdienstige saamtrekke met minder as 50 mense sal mag hervat wanneer Vlak 3 van inperking op 1 Junie aanbreek.

Dit gons die afgelope week in kerkgeledere oor watter praktiese implikasies die jongste besluit vir gemeenteleiers en lidmate het. Claassen het in ’n skrywe aan leraars verwys na ’n dokument wat kerkrade moet help met die groot besluit wat voorlê te midde van ’n pandemie, naamlik om kerkgeboue te heropen of nie? “Daar word van geen gemeente verwag om … kerklike byeenkomste en ander geleenthede te hou teen die besluit van die gemeente se leierskap in nie,” luidens dié dokument, wat HIER gelees kan word. “Elke kerkraad moet self deur prosesse van geloofsonderskeiding hieroor besluit.”

Kerkbode wou Vrydag by ds Nelis Janse van Rensburg, moderator van die Algemene Sinode van die NG Kerk, uitvind wat hy dink van die groter selfregulering wat nou deur die regering aan kerke en ander geloofsorganisasies toegestaan is. Sien die video-onderhoud hieronder vir die volledige gesprek met hom.


Beste Kollegas

Wat baie aspekte van die samelewing betref, staan alles stil; in ander opsigte gebeur daar weer ongelooflik baie. Predikante vertel dat hulle geweldig besig is tydens grendeltyd. Baie tyd word gebruik om net die nodige inligting te kry om so kreatief moontlik bedienings daarby aan te pas. Vanuit die kantoor van die Algemene Sinode wil ons jou so goed moontlik toerus met beskikbare inligting. Die vloei van inligting is baie belangrik om ingeligte besluite te neem en die talle navrae wat na jou kant toe kom, te kan antwoord.

In die lig hiervan moet jy ook in hierdie tyd meer as gewoonlik gereelde korrespondensie van my af verwag. Vlak 3 is met ons, en die verrassing daarmee saam is die oopstelling van kerklike byeenkomste. Dit is ’n saak wat groot aandag en wye menings op sosiale media ontlok. Jy en jou kerkraad sal die verantwoordelik moet aanvaar om te besluit watter opsie julle in julle spesifieke konteks wil uitoefen. Gaan julle met eredienste begin, of gaan julle dit vir eers nie doen nie? Dit is die vraag.

KLIK HIER ’n dokument wat jou kan help met hierdie besluitnemingsproses. Baie dankie aan André Agenbach en ander wat saamgewerk het aan hierdie dokument. Die dokument bevat, saam met ’n proses om tot ’n besluit te kom, belangrike inligting oor wat van kerke verwag word. Die dokument is baie bruikbaar, maar moet noukeurig gelees word saam met ander dokumente soos die laaste Gazette. KLIK HIER vir die Gazette. Vanaf die kant van die Algemene Sinode gee ons inligting deur wat ’n interpretasie is van wat ons van regeringsweë ontvang. Lees daarom ook daardie spesifieke dokumente wat van toepassing is.

Sake wat meer aandag vra of waaroor die meeste navra kom, is:

Begrafnisse

Regulasie 35 in die Gazette van 28 Mei 2020 spesifiseer oor begrafnisse:

• Beweging tussen provinsies, metropolitaanse gebiede en distrikte is slegs met ’n permit toelaatbaar (35 (1) en (5), vorm 4 van vorige regulasies).

• Permitte vir reis oor grense word uitgereik deur die polisie of ’n landdros.

• ’n Begrafnis word as ’n byeenkoms toegelaat (37 (1)(b)).

Eredienste

Regulasie 37 van die regulasies wat op 28 Mei 2020 uitgereik is, spesifiseer meer oor eredienste. Daar is ook ’n kort verwysing in Regulasie 33.

• ’n Persoon mag sy of haar woonplek verlaat om na ’n plek van aanbidding te gaan (33 (1)(f)).

• ’n Persoon wat so ’n plek betree, moet ’n gesigmasker dra (33 (2) en (3)).

• ’n Byeenkoms met ’n maksimum van 50 persone word toegelaat (37 (1)(a)). Sien die volledige voorskrifte oor toegang tot eredienste in die Gazette van 28 Mei 2020.

Predikante as persone wat noodsaaklike diens lewer

’n Noodsaaklike diens word nie bepaal deur die persoon se opleiding of vaardigheid nie, maar deur die party aan wie of die situasie waarin die diens gelewer word. ’n Predikant sou met inagneming van die voorkomingsprotokol die volgende kon doen:

• ’n siek of sterwende persoon gaan besoek

• ’n persoon in ’n krisissituasie gaan besoek, indien ’n ander opsie nie moontlik is nie, of die persoon verkieslik ontmoet in ’n vertrek by die kerk, met inagneming van die voorkomingsprotokol soos voorgeskryf in die Gazette van 28 Mei 2020

• godsdienstige byeenkomste soos begrafnisse, eredienste en huwelike lei. Byeenkomste ná hierdie geleenthede word nog nie toegelaat nie.

In hierdie stadium is daar nog nie duidelikheid oor die moontlikheid van kategese, huisbesoek, kerkraadsvergaderings en die bediening van die sakramente (“no sharing of substance and liquid”) nie.

In ’n laat verklaring het die Suid Afrikaanse Raad van Kerke sy lidkerke aanbeveel om, indien hulle kerklike byeenkomste sou wou oorweeg, 4 tot 12 weke te neem om behoorlik gereed te maak. Die rede is om seker te maak, dat met al die nodige voorskrifte en protokolle in plek, kerklike byeenkomste veilig sal begin. Dit sou beteken dat die eerste byeenkomste eers teen die vroegste  28 Junie sou kon begin indien ‘n gemeente aan al die voorkomings maatreëls kan voldoen.

Saam in Sy diens

Gustav Claassen
Algemene Sekretaris
Nederduitse Gereformeerde Kerk

Word 'n vriend van Kerkbode