Die kerk en tabak en rook?

Hierdie is 'n lesersbrief.
Die opinies van briefskrywers weerspieël nie noodwendig die standpunte of oortuigings van die Kerkbode-redaksie of die NG Kerk nie.

Dr Bernhard Ficker, Ou Stellenboschweg 53, Somerset-Wes, skryf:

Dr Johan van den Heever meen in “Kerk moes praat oor verbod op drank, tabak” (Kerkbode 12/6) “dit sal seker vreemd klink indien die kerk sou vra dat hulle lankal reeds tabak en drankverkope moes toelaat?”. Ja, dit sou in die meeste ore besonders vreemd klink, want dit is mos die geldryk drankhandelaars en tabakmaatskappye se taak en nie die kerk s’n nie, of hoe?

Kort na die oopstelling van drankverkope het die hospitale berig dat hulle innames weens messtekery, dronkbakleiery en huishoudelike geweldbeserings weens drankmisbruik drasties gestyg het. Vele beddens, hospitaalgeriewe en mediese personeel wat vir Covid-19-gevalle gereserveer was, moes skielik aan die tragiese gevolge van drankmisbruik toegesê word. Die slagting op paaie het skielik volstoom begin, tot so ’n mate dat die premier van die Oos-Kaap gepleit het dat die verbod op drankgebruik weer ingestel word in sy provinsie.

Volgens die Bybel is die liggaam die tempel van die Heilige Gees. Drank benewel die verstand en verander dikwels die Godgeskape mens in ’n duiwel wat van sy sinne beroof is. Rook is ’n proses van stadige selfdood waar jou lewe met tot 20 jaar verkort word. Die kerk moet eerder ondersteuningsmaatreëls daarstel wat mense, en veral lidmate, help om van hierdie dwelmverslawings ontslae te raak.

Ernie Rex, wat vir 42 jaar ’n strawwe roker was, het die wêreldbekende “5-dag-rookstaak-plan” in Afrikaans op die web vasgelê, waar dit gratis op YouTube beskikbaar is by https://to.co.za/rookstaak en in Engels by https://to.co.za/stopsmoking Die plan word erken deur die Amerikaanse kankervereniging en hartstigting.

Die program neem rokers deur die stappe om gewoontes te verander. Hulle word geleer om hulleself sielkundig te motiveer en ’n paar aanpassings in hulle leefstyl te doen, asook hoe om op ’n sinvolle wyse hulle rookroetine te breek. Die lesings is slegs een uur per dag. Dit kan ook op ’n interaktiewe Zoom-basis bygewoon word. Selfs nie-rokers kan daarby baat sodat hulle andere kan help om op te hou rook.

Soos prof Elvis Irusen bevestig het, begin die cilia in ’n mens se longe na slegs ’n paar dae sonder rook weer herstel en kan jy tot 20 jaar by jou lewensverwagting voeg as jy ophou rook. Dan kan jy jou klein- en agterkleinkinders nog leer ken.