Briewebladberading

Om gespanne én stuck te wees … Dit is ’n stewige definisie van trauma. “Overwhelming stressors + perception of extreme powerlessness,” lui­dens ’n studiegids wat onlangs aan die meer as 50 deelnemers aan ’n aanlynslypskool in traumaberading gebied is.

Maar, herinner die kundiges by HospiVisie die groep studente, trauma neem vele vorme aan. Van die “once off” geval, tot herhaalde trauma, van natuurlike rampe soos vloed, vuur of storm, tot die roetine­trauma waaraan sommige beroepe ’n mens blootstel. Dink maar aan paramedici, polisiebeamptes, verpleërs of gewoon inwoners van woonbuurte, landboustreke en selfs ganse lande waar bendes en misdaad ’n soort nimmereindigende skrikbewind voer.

Verder kan ’n mens benewens ’n direkte slagoffer van trauma ook ’n indirekte slagoffer wees. Kortom, daar is baie blootstellingspunte. Trouens, daar is min ontsnappings­roetes van trauma, veral te midde van ’n gesondheidspandemie soos dié.

Abraham Maslow het ons geleer hoe veelvuldig menslike behoeftes is en in die middel van sy bekende hiërargiese voorstelling van daardie dinge wat ons almal nodig het, lê heelwat van die goed waarvan grendeltyd ’n mens ongelukkig noodwendig ontneem: van die gebruiklike maniere waarop ons ondersteuning van ander kry en vir ander bied. Covid-19 het die human touch aan bande gelê.

Trauma kan dus ’n verskeidenheid van gedaantes aanneem en is soms ’n subtiele oorsaak van ’n onsubtiele gevolg in gedrag. Dit laat ’n mens dink dat berading ook vele, dalk verrassende vorme kan aanneem. Dalk kan dit van berading waar wees dat dit ’n subtiele reaksie op ’n “groot gedrag” kan wees.

In die narratiewe benadering tot terapie praat hulle soms van “pro­blem-saturated stories” waar die gepaste reaksie eintlik maar net is om met aandag en respek te luister. Pro­beer oplet watter temas en dan wê­reld­beskouing teenwoordig is on­der­­liggend aan die manier waarop die vertelling gebou word.

Is dit waansinnig om te glo dat die brieweblad van ’n koerant soos dié in tye van trauma tog ’n mate van berading kan bied? Om briefskry­wers se “stories” – problem-saturated of nie – te publiseer en sodoende as ’t ware vir die verteller terug te lees en soos ’n empatiese luisteraar op die wieke van een aanlyn HospiVisie-kursus te sê: “Dit is wat ek hoor jy sê …”

Ons brieweblad in die uitgawe van 28 Augustus 2020 dubbeld die gewone grootte.

Word 'n vriend van Kerkbode