Covid-19: Twee sterf in ’n week

Die NG Kerkfamilie in Suid-­Afrika het bin­ne ’n week twee ge­lief­de predikante aan Covid-19 afge­staan. Dr Nico Kritzinger (63), mediese dok­ter en tentma­ker­pre­dikant van NG gemeente Klerksdorp-Oos, is na ’n maand in die hoësorgeenheid van Milpark-hospitaal in Jo­hannesburg oorlede. Hy is reeds op 22 Ju­lie positief vir Covid-19 getoets en op 26 September aan ’n weerstandige infeksie oor­lede. Ds Donovan (Donnie) Koordom, van VGKSA Klawer in die Wes-Kaap is op 19 Sep­tember na ’n kort siekbed aan Covid-19 oorlede.

Kritzinger se kollega by Klerksdorp-Oos, ds Adri la Grange, vertel dat hy ’n baie geliefde dominee en dokter was. La Grange brei uit: “Juis omdat hy ’n tentmaker was en nie net verbonde was aan een gemeente nie, kon hy by verskillende gemeentes preek. Hy was dus geliefd in baie gemeentes, veral in Makwassie. Maar hy was nie net baie mense se pre­dikant nie, maar ook baie mense se jare­lange dokter.” La Grange vertel dat Kritizinger lidmate in moeilike tye met groot begrip en deer­nis bygestaan het. “Hy was vir lidmate meer ’n vriend as ’n leraar. Mense het ongelooflik baie respek vir hom gehad,” vertel La Grange.

Bossie Meiring, kerkraadslid by NG Klerksdorp-Oos, sê dit is vir hom moeilik om iets van Kritzinger uit te sonder omdat hy so volledig mens was, maar ook volledig kind van die Here in sy menswees. Hy sê dat dit bykans onmoontlik gaan wees om sonder hom te wees. “Ons sal poog om sy voorbeeld uit te leef in ons gemeentelewe as ’n dankbare gedag­te­nis aan hom,” sê Meiring.

LEES OOK: Student sterf met droom net om die draai

Kritzinger word deur sy vrou Nadene en drie kinders Danie, Ilona en Rinaldo oorleef.

Hy laat ’n predikantbroer agter, dr Andries Kritzinger, emerituspredikant, en dr Koos Kritzinger, dosent in Latyn aan die Universiteit van Pretoria. Nico het die twee beroepsgroepe in die gesin bymekaar gehou, want daar is ook drie broers in die mediese wêreld, Daan, Deo­dat en Sarel, asook ’n suster Marlian.

In Namakwaland rou die Klawer-gemeenskap oor die dood van hulle VGKSA-le­raar, Donnie Koordom. Ds Pedro Oktober, predikant by VGKSA Vredendal, vertel dat die gemeenskap in skok is na Koordom enkele dae voor sy 44ste verjaarsdag op 19 September in die Tygerberg-hospitaal aan Co­vid-19 dood is. “Die mense is verslae, stil en geskok. Hulle sukkel veral met vrae oor God: ‘Hoekom het God dit toegelaat? Hoe moet ons vir God verstaan? Hoekom vat God die mens wat streng die voorsorgmaatreëls nagekom het?’” sê Oktober.

Koordom se vrou, Jo-Ann, beaam dat die gemeenskap van Klawer stukkend is. Sy vertel dat sy nog ses maande in die pastorie op Klawer gaan aanbly sodat die gemeenskap die geleentheid kry om hulle eer aan Donnie te betoon. Hulle het nie kinders nie. Sy sal haar man altyd onthou vir die manier wat hy haar op die hande gedra het. Sy brei uit: “Donnie het my soos ’n queen behandel. Hy het byna niks sonder my gedoen nie. Sy wêreld het om my gedraai. Hy was ’n mense-mens en familiemens,” onthou Jo-Ann.

Jo-Ann moes in self-isolasie bly en kon nie saam met haar man Tygerberg-hospitaal toe gaan nie. Sy onthou wel die twee videoboodskappe waar sy, sonder dat sy dit toe besef het, kon afskeid neem. Donnie het tydens die eer­ste oproep nie veel reaksie getoon nie omdat hy nog besig was om uit die koma te kom. Jo-Ann vertel verder: “Ek sal die tweede oproep altyd koester. Die dag voor sy dood het hy rustig en wakker gelyk. Ek het vir hom ’n gebed en lied gespeel. Ek het geweet hy was bekommerd oor my. Dat hy my aangesteek het. Ek het vir hom gesê dat ek fine is. En sonder dat ek toe besef het, het ek hom release,” vertel Jo-Ann.

Word 'n vriend van Kerkbode