NG Gemeente Helderberg

Gebruik jy die Kerkbode app?
Indien wel, kan jy 'n kennisgewing ontvang wanneer 'n nuwe vakature beskikbaar word. Gaan na "verstellings" en aktiveer kennisgewings vir vakatures.
Beskikbaar vir Android en Apple.

Voltydse leraarspos
Sluitingsdatum: 6 November 2020


In biddende afhanklikheid van die Here adverteer ons die pos van voltydse leraar.

Vereistes:

  • Uitleef van die visie en waardes van die gemeente: “Leef met ’n passie vir God en ’n hart vir mense en ’n wêreld in nood” (leerbaarheid; gasvryheid; deernis en vertroue).
  • Gelegitimeerde predikant van die NG of VG Kerk jonger as 35 jaar. (5-10 jaar bedieningservaring).
  • Geloofs- en emosionele volwasse persoon.
  • Vermoë om in ’n span te kan saamwerk.
  • Vermoë om goeie verhoudinge te kan bou.
  • Sterk passie en aanvoeling vir gesinne en families.
  • Goeie kommunikeerder.
  • Kreatiewe en innoverende denke oor bediening.
  • Verwag dat persoon in die bedieningsarea van die gemeente woonagtig sal wees.

Aanlyn aansoekvorm: www.nghelder.co.za of https://forms.gle/XpTGTR5wR7fmTNvX7

Vergoeding: Pakket, in lyn met sinodale riglyn, op aanvraag beskikbaar (Huissubsidie ingesluit).

Sluitingsdatum: 6 November 2020.

Diensaanvaarding: 1e Kwartaal 2021.

Navrae:


Die gemeente behou haar die reg voor om ’n beroeping uit te bring.