NG Moedergemeente Kuruman

Gebruik jy die Kerkbode app?
Indien wel, kan jy 'n kennisgewing ontvang wanneer 'n nuwe vakature beskikbaar word. Gaan na "verstellings" en aktiveer kennisgewings vir vakatures.
Beskikbaar vir Android en Apple.

Vakature: Enkelleraarspos – voltyds
Sluitingsdatum: 30 November 2020


Gemeenteprofiel:

NG Moedergemeente Kuruman is ’n plattelandse gemeente in die Noord-Kaap. Ons dorp beskik oor goeie laer- en hoërskole. Ons gemeenskapsbetrokkenheid behels oa finansiële bydraes en vrywillige hulp tot die versorging van bejaardes in die plaaslike Mimosahof Tehuis vir Bejaardes, asook die ACVV Kurumantak en NGKA Phororo Talrinagemeente. Ons gemeentelede is passievol oor kerkwees tov bemoediging en omgee vir ons medemens en entoesiasties en hardwerkend tov fondsinsamelingsprojekte, bv ons basaar, seniorlidmaatete, ens. Ons gesamentlike kerssangdienste is jaarliks ’n hoogtepunt op die kalender. Ons wil graag saam met die nuwe leraar werk en groei. In die afwesigheid van ’n predikant het die gemeente steeds floreer en het tydens die inperkingsperiode projekte aangepak om gemeentebetrokkenheid te verseker. Ons het goeie samewerkingsverhoudinge met ons plaaslike susterskerke. Ons word sedert Junie gedeeltelik bedien deur ons buurgemeenteleraar. Die twee plaaslike NG gemeentes is egter te groot om deur een predikant bedien te word.

Die gemeenteprofiel bestaan uit 555 belydende en 110 dooplidmate, waarvan die meerderheid belydende lidmate bo 46 jaar oud is. Ons behoefte is egter dat alle ouderdomme ewe entoesiasties bedien moet word. Ons gemeente is oop vir vernuwing en missionale groei. Ons gemeente bestaan uit ’n boere-, sake- en mynbougemeenskap. Ons het twee plaaswyke (verste wyk 180 km) wat oa een keer per maand met ’n erediens bedien word.

Leraarsprofiel:

 • Passievol oor die erediens en aanbieding daarvan.
 • Pastorale versorging is baie belangrik.
 • Beskik oor leiereienskappe om die gemeente in alle fasette (erediens, kategese, Bybelstudie, gemeente-aktiwiteite (basaar, kommissies) te laat groei.
 • Beskik oor samewerkingsvermoë ten einde groei te bewerkstellig in gemeente, gemeenskap en ring.
 • VBO-punte moet op datum wees.
 • Die geskikte kandidaat moet tuis wees in ons gemeente en ’n eie identiteit kan uitleef.

Pligte: Soos omskrywe in Artikel 9 van die kerkorde.

Vergoeding en voordele:

 • Onderhandelbaar, met sinodale skaal as riglyn.
 • Drieslaapkamer-pastorie met munisipale dienstetoelaag, telefoontoelaag.

Aansoek: E-pos asb volledige CV met minstens drie referente voor 30 November 2020 na die kerkkantoor: ngkur@xsinet.co.za

Diensaanvaarding: 1 Maart 2021.

Navrae:

 • Erika Ekkerd (Skriba) 053 712 0657. Erika Kotzé (Kassier) 053 712 0657.
  Ds Christo Jonck (Waarnemende leraar) 082 948 2017.

Die kerkraad behou die reg voor om nie ’n aanstelling uit die aansoeke te maak nie.