NG Gemeente Riebeek-Wes

Gebruik jy die Kerkbode app?
Indien wel, kan jy 'n kennisgewing ontvang wanneer 'n nuwe vakature beskikbaar word. Gaan na "verstellings" en aktiveer kennisgewings vir vakatures.
Beskikbaar vir Android en Apple.

Vakature: Vastetermyn-leraarspos (kontrakpos) twee jaar
Sluitingsdatum: 30 November 2020


GEMEENTEPROFIEL:

Riebeek-Wes is ’n plattelandse dorp in die Swartland, aan die voet van Kasteelberg in die prentjiemooi Riebeek-Vallei. Die dorp is sentraal geleë: 30 km vanaf beide Malmesbury en Moorreesburg, 50 km van die Paarl en 70 km van Durbanville. Die gemeente het 250 belydende en 60 dooplidmate, met heelwat bejaardes. Daar is sewe dorpswyke, een tehuis vir bejaardes en vier plaaswyke. Die boerderygemeenskap vorm ’n sterk deel van die struktuur en funksionering van die gemeenskap.

LERAARSPROFIEL EN AMPSPLIGTE:

  • Riebeek-Wes-gemeente het ’n leraar nodig wat lief is vir mense, wat begrip toon vir die plattelandse gemeenskap se unieke omstandighede en geroepe voel vir die bediening op die platteland; met ’n begrip vir die invloed van die landbou op die gemeente en die breër gemeenskap.
  • ’n Gelegitimeerde predikant van die NG Kerk wat geroepe voel om die gemeente op te bou tot ’n aktiewe dienende gemeente.
  • ’n Leraar wat ingestel is op persoonlike kontak, opbouende kommunikasie en verhoudinge bou deur onder andere huisbesoek en ander pastorale besoeke.
  • ’n Leraar wat buitekerklikes kan identifiseer en hulle kan aanmoedig om deel te wees van die gemeente.
  • Gemaklik in die gebruik van multimedia en ander sosiale platforms om die prediking en gemeente-aktiwiteite te ondersteun en te bevorder.
  • ’n Leraar wat die jeug kan inspireer om betrokke te wees by die kerk, maar wat ook die behoeftes van bejaardes kan aanspreek.

VERGOEDING EN VOORDELE:

  • Die pos is vir ’n twee jaar termyn, maar kan met wedersydse instemming verleng word.
  • ’n Salarispakket van R300 000 (TKVI) word as riglyn gestel. ’n Vervoertoelae (addisioneel tot bg pakket) is onderhandelbaar en sal tydens die onderhoud bespreek word.

AANSOEKE:

Aansoeke moet vergesel wees van ’n volledige CV met ’n dekbrief waarin gemotiveer word waarom u geroepe voel om hierdie taak op te neem. Rig aansoeke aan:
E-pos: ngkerkriebeekwes@telkomsa.net of tel: 022 461 2518.
Kandidate moet beskikbaar wees vir ’n moontlike onderhoud en preekbeurt.

SLUITINGSDATUM: 30 November 2020.

Diensaanvaarding: So gou moontlik na die nodige prosesse voltooi is.

NAVRAE:

  • Ds André du Plessis (konsulent): 082 579 1886.
  • Ouderling Danie Sadie: 083 452 9242.

Die kerkraad behou die reg voor om nie ‘n aanstelling uit die aansoeke te maak nie.