NG Gemeente Swartruggens (Dolerend)

Gebruik jy die Kerkbode app?
Indien wel, kan jy 'n kennisgewing ontvang wanneer 'n nuwe vakature beskikbaar word. Gaan na "verstellings" en aktiveer kennisgewings vir vakatures.
Beskikbaar vir Android en Apple.

Vakature: Leraarspos
Sluitingsdatum: 8 Januarie 2021


Die gemeente is vakant vanaf 1 Desember 2020 en nooi gelegitimeerdes van die NG Kerk uit om ’n curriculum vitae aan die kerkraad beskikbaar te stel. Aansoeke kan per e-pos aan die kantoor gestuur word voor of op 8 Januarie 2021. Minstens drie verwysings word verlang. Die moontlikheid van ’n onderhoud is nie uitgesluit nie.

GEMEENTEPROFIEL:

Ons is ’n plattelandse gemeente met ’n deursnee van ongeveer 120 km op sy langste as. Tans 401 belydende en 58 dooplidmate. Ons het ook ’n aftree-oord op die kerkterrein.

GEMEENTEBOUPROSES:

Bestaansdoel: Ons is God se mense wat Hom verheerlik en vir mekaar omgee en hulp en hoop in ons omgewing bring. Binne die ruimte van die Kerkorde Artikel 9 is ons erediens, pastorale-, sieke- en huisbesoek vir ons belangrik. Ons eredienste is meer tradisioneel gereformeerd, en tog ook hartlik en dinamies. ’n Leraar moet ’n passie hê vir die plattelandse bediening.

OMGEWINGSPROFIEL:

Swartruggens is ’n plattelandse dorp geleë op die N4, 60 km vanaf Rustenburg. Die hoof ekonomiese aktiwiteite wentel om bees-, wildboerdery, mynbou, leigroewe en besigheidsektore. Die dorp beskik oor die noodsaaklike infrastruktuur, kleuterskole en ’n skool wat leerders vanaf gr 1 – gr 12 akkommodeer. Hier is ook ’n tehuis vir bejaardes, ’n kliniek en dokters op die dorp.

VERGOEDING:

Die gemeente beskik oor ’n ruim en gerieflike pastorie op die kerkterrein, wat bewoon moet word. Ons bied ’n traktement en reiskoste aan volgens meriete en sinodale riglyne.

NAVRAE EN KONTAKBESONDERHEDE:

Pre-Advieskommissie:
E-pos: swartruggensngk@lantic.net
Tel en faks: 014 544 0201
Louis Visser 076 350 4010
Danie Dreyer 082 373 4360
Ras Myburgh 082 923 3016
Dr Riaz Loots 079 497 2865

SLUITINGSDATUM VIR AANSOEKE: 8 Januarie 2021.