NG Kerk Louwna

Gebruik jy die Kerkbode app?
Indien wel, kan jy 'n kennisgewing ontvang wanneer 'n nuwe vakature beskikbaar word. Gaan na "verstellings" en aktiveer kennisgewings vir vakatures.
Beskikbaar vir Android en Apple.

Vakature: Leraarspos (*Jaarlikse kontrak)
Sluitingsdatum: 31 Desember 2020


Gemeenteprofiel:

Louwna is ’n klein plattelandse gemeente (70 jaar oud), 70 km noordwes van Vryburg wat sorteer onder die Sinode van Noord-Kaap. Die gemeentesamestelling bestaan uit 88 belydende en 20 dooplidmate. Die meeste lidmate is in die landbousektor betrokke en is versprei oor die hele ouderdomspektrum.

Die suksesvolle kandidaat:

 • Moet begrip hê vir die uitdagings van ’n klein plattelandse gemeente, waar die nodige hulpbronne nie altyd beskikbaar is nie.
 • Oor die bedieningsvaardighede beskik om met alle ouderdomsgroepe te kan werk.
 • Energieke motiveerder wees.
 • Goeie leierskap en spanwerker sal tot u voordeel strek.
 • Plaas- en huisbesoeke is ’n prioriteit.
 • Vergoedingspakket – maandelikse pakket en ure sal onderhandel word soos die Kerkorde dit bepaal.
 • Pastorie met gratis krag en water word voorsien.
 • ’n Bakkie met dieselkaart word voorsien om reisverpligtinge na te kom.
 • Stuur CV met minstens twee referente aan die skriba.
 • Kandidate wat die kortlys haal moet beskikbaar wees vir ’n onderhoud asook ’n proefpreek.
 • Die kerkraad behou diereg voor om nie ’n aanstelling uit die aansoeke te maak nie.

Sluitingsdatum: 31 Desember 2020.

Narae: