NG Kerk Middelburg-Karoo

Gebruik jy die Kerkbode app?
Indien wel, kan jy 'n kennisgewing ontvang wanneer 'n nuwe vakature beskikbaar word. Gaan na "verstellings" en aktiveer kennisgewings vir vakatures.
Beskikbaar vir Android en Apple.

Vakature: Leraarspos (Onbepaalde termyn)
Sluitingsdatum: Maandag 14 Desember 2020 om 16:00


Gemeenteprofiel:

Middelburg-Karoo is ’n plattelandse gemeente in die Oos-Kaap met sowat 470 belydende en 80 dooplidmate ingedeel in 14 dorps- en vyf plaaswyke. Die dorp beskik oor ’n hoër- en laerskool, sowel as ’n landboukollege.

Sien www.ngkok.co.za/gemeentes/mk/mkprofiel.docx vir ’n meer volledige profiel.

Leraarprofiel:

Die leraar is ’n entrepreneur en implementeer ’n groeistrategie vir die gemeente, wat insluit: onaktiewe lidmate, geestelike groei, nuwe geloofsgemeenskap oor huidige gemeentegrense, die insluit van jongmense en skoolkinders en die bediening aan seniors; ’n goeie luisteraar met ’n fasiliterende styl van leierskap wat lidmate mobiliseer, bemagtig en verenig om hulle gawes in die bedieninge van die gemeente uit te leef. Netwerkvorming met rolspelers in die gemeenskap is ’n prioriteit.

Pligte: Basiese leraarspligte soos ooreengekom met die gemeenteraad.

Vergoeding en voordele: Volgens die traktement van die NG Kerk. Ruim pastorie met diens­te, kommunikasietoelaag en voertuig vir gemeentewerk word voorsien.

Aansoeke:

Rig aan die gemeenteraad by ngkerkkaroo@gmail.com (Cc: wjolivier71@gmail.com). Die CV (nie langer as vier bladsye is nie) moet vergesel wees van die voltooide vraelys by www.ngkok.co.za/gemeentes/mk/mkvraelys.docx

Kandidate op die kortlys moet beskikbaar wees vir ’n onderhoud en preekbeurt indien die gemeenteraad dit so vereis.

Sluitingsdatum: Maandag 14 Desember 2020 om 16:00.

Diensaanvaarding: 1 Februarie 2021.

Navrae:


Die gemeenteraad behou die reg voor om nie noodwendig die pos uit enige van die aansoekers of genomineerdes te vul nie.