NG Kerk Bergville

Die sluitingsdatum vir hierdie vakature is verby en aansoeke word nie meer ingewag nie.

Vakature: Deeltydse termynbepaalde pos
Sluitingsdatum: 5 Desember 2020


Gemeenteprofiel:

Die NG Kerk Bergville is in die pragtige bergagtige platteland van Natal geleë met ongeveer 50 belydende en 11 dooplidmate. Die boerderygemeenskap vorm ’n integrale deel van die gemeente en gemeenskap.

Leraarsprofiel:

’n Gelegitimeerde leraar van die NG Kerk wat begrip en liefde toon vir ’n plattelandse gemeenskap se unieke behoeftes en omstandighede.

Pligte:

  • Soos omskrywe in Artikel 9 van die Kerkorde.
  • Huisbesoek en jeugsorg is vir ons belangrik sowel as die bediening van buitekerklikes.
  • Die kennis en gebruik van multimedia is ’n vereiste.

Vergoeding en voordele:

  • R10 000 per maand.
  • Pastorie met munisipale dienste, selfoontoelae asook brandstof vir besoekwerk.

Aansoeke:

Belangstellendes kan ’n kort CV (nie meer as vier bladsye) stuur aan ngbergville@gwisa.com

Sluitingsdatum: 5 Desember 2020.

Diensaanvaarding: Januarie 2021.

Dienstermyn: 1 Jaar met moontlike verlenging.

Navrae:

  • Me Marcelia Mouton (skriba) 082 855 8893.
  • Ds Willie van Zyl (brugleraar) 083 306 8448.
  • Ds Willie Pieters ( konsulent) 071 680 9249.

Die kerkraad behou die reg voor om nie ’n aanstelling uit die aansoeke te maak nie.