NG Kerk Ohrigstad

Die sluitingsdatum vir hierdie vakature is verby en aansoeke word nie meer ingewag nie.

Vakature: Vastetermyn-leraarspos (kontrakpos) twee jaar
Sluitingsdatum: 15 Januarie 2021


GEMEENTEPROFIEL:

Ohrigstad is ’n plattelandse dorp in Limpopo wat geleë in ’n vallei wat meestal besproei word. Die dorp is geleë langs die R36, 45 km vanaf Lydenburg en 90 km vanaf Hoedspruit.

Die gemeente het 208 belydende en 73 dooplidmate, met ’n aantal bejaardes. Daar is twee dorpswyke en ses plaaswyke. Die boerderygemeenskap vorm ’n groot deel van die struktuur en funksionering van die gemeenskap.

LERAARSPROFIEL EN AMPSPLIGTE:

  • Ohrigstad-gemeente het ’n leraar nodig wat, behalwe die pligte soos vervat in Art 9, lief is vir mense, wat begrip toon vir die plattelandse gemeenskap se unieke omstandighede en geroepe voel vir die bediening op die platteland; met ’n begrip vir die invloed van die landbou op die gemeente en die breër gemeenskap.
  • ’n Gelegitimeerde predikant van die NG Kerk wat geroepe voel om die gemeente op te bou tot ’n aktiewe dienende gemeente.
  • ’n Leraar wat ingestel is op persoonlike kontak, opbouende kommunikasie en verhoudings bou deur onder andere huisbesoek en ander pastorale besoeke.
  • ’n Leraar wat gemaklik is in die gebruik van multimedia en ander sosiale platforms om die prediking en gemeente-aktiwiteite te ondersteun en te bevorder.
  • ’n Leraar wat die jeug kan inspireer om betrokke te wees by die kerk, maar wat ook die behoeftes van bejaardes kan aanspreek.

VERGOEDING EN VOORDELE:

  • Die pos is vir ’n twee jaartermyn, maar kan met wedersydse instemming verleng word.
    • ’n Mededingende salaris en byvoordele sal onderhandel word tydens die onderhoud. Daar is ’n ruim pastorie met dienste beskikbaar op die kerkperseel.

AANSOEKE:

Aansoeke moet vergesel wees van ’n volledige CV, die name en kontakbesonderhede van drie referente en ’n dekbrief waarin gemotiveer word waarom u geroepe voel om hierdie taak op te neem.

Kandidate moet beskikbaar wees vir ’n moontlike onderhoud en preekbeurt.

Rig aansoeke aan:
E-pos: ngkerkohrigstad@gmail.com of skakel:
Altus Bylsma (Finansies) – 082 499 5246.
Sarájóh Marais (Skriba) – 082 575 0282.

SLUITINGSDATUM: 15 Januarie 2021.

Diensaanvaarding: 1 Mei 2021.