NG Gemeente Roodekrans

Gebruik jy die Kerkbode app?
Indien wel, kan jy 'n kennisgewing ontvang wanneer 'n nuwe vakature beskikbaar word. Gaan na "verstellings" en aktiveer kennisgewings vir vakatures.
Beskikbaar vir Android en Apple.

Die kerkraad van NG Gemeente Roodekrans wag in afhanklikheid aansoeke in vir die onderstaande pos.

Vakature: Jeugwerkerspos
Sluitingsdatum: 3 Januarie 2021

Dienstermyn: Vastetermyn-kontrakpos vir een jaar


Gemeenteprofiel:

Ons gemeente is ’n voorstedelike gemeente in die Wesrand, in die Roodepoortarea.

Jeugwerkprofiel:

Moet ’n lewende verhouding met die Here hê en die begeerte om Hom te dien; moet ’n lidmaat van die NG Kerk wees; goeie verhoudings en liefde vir jongmense; ervaring van jeugwerk en ’n bereidheid om te leer en te groei; kan organiseer en beplan; die vermoë om in mentorskap en ’n span saam te werk; passievol en kreatief wees.

Pligte:

  • Die administratiewe en logistieke reëlings van kampe, uitstappies, kategese, uitreike, jeuggroepe; ontwikkeling van ’n span vrywilligers en eredienste in samewerking met jeugbediening in die gemeente.

Vergoeding en voordele:

  • ’n Mededingende vergoedingspakket sal aangebied word.
  • Aansoeker moet beskik oor ’n geldige bestuurderslisensie met eie vervoer asook eie akkommodasie.

Aansoek:

Alle aansoeke moet vergesel word van ’n volledige CV met drie referente se kontakbesonderhede.

CV’s moet vergesel word van ’n beskrywing van jou siening oor die rol van ’n jeugwerker en ’n kort beskrywing van jou sterk punte en groei-areas.

Rig alle CV’s aan: helene@ngkroodekrans.co.za

Sluitingsdatum: 3 Januarie 2021.

Diensaanvaarding: Datum sal nog bepaal word.

Navrae:

  • Helene de Jager 011 768 1391/083 408 2132.
  • Ds Roelof Minnaar 072 159 0402.

Die kerkraad behou die reg voor om nie ’n aanstelling uit die aansoeke te maak nie.