NG Gemeente Sonstraal

Die sluitingsdatum vir hierdie vakature is verby en aansoeke word nie meer ingewag nie.

Musiekbegeleier
Sluitingsdatum: 15 Januarie 2021


Musiekbegeleier advertensie vir 2021 met biddende afwagting is ons gemeente opsoek na ’n musikant wat geroep is om die here met sy/haar gawes te dien

As ’n vernuwende voorstedelike gemeente loof ons die Here met ’n kombinasie van Flam-, Vonkk-, verwerkte Liedboek- en ander liedere. Ons benodig tans iemand om leiding te neem en ons musiekgroep verder uit te bou.

Die suksesvolle kandidaat moet oor die volgende vereistes beskik:

 1. ’n Grondige kennis van klassieke en kontemporêre begeleiding en aanbidding.
 2. Die vermoë om self te kan begelei en sing en so die gemeente musikaal in aanbidding te lei.
 3. Grondige kennis van musiekverwerking, transponering en die skryf van parte en akkoorde.
 4. Basiese bladleesvaardighede (’n kwalifikasie word aanbeveel, maar word nie vereis nie).
 5. Goeie interpersoonlike- en leierskapvaardighede, asook die vermoë om kritiek te hanteer.
 6. Koördinering- en administrasievaardighede.

Van jou sal die volgende verwag word:

 1. Die lei van aanbidding in ons ontspanne inter-generasionele eredienste op Sondae.
 2. Weeklikse musiekgroepoefening, afrigting en voorbereiding.
 3. Kreatiwiteit en fyn aanvoeling vir eredienste tydens ons weeklikse erediensbeplanning.
 4. Die beplanning, koördinering en uitvoering van jaarlikse geleenthede (Lydenstyd, Pinkster, Kerssangdiens) in samewerking met die leraars.
 5. Musiekbedieningsadministrasie.
 6. Die selekteer, bou, bestuur en afrig van ons musiekgroep.
 7. Die neem van medeverantwoordelikheid van klanktoerusting in samewerking met die
  klankspan.

Vergoeding: Op aanvraag beskikbaar.

Sluitingsdatum: 15 Januarie 2021.

Aanvangsdatum: So gou as moontlik vanaf 1 Februarie, maar nie later nie as 1 Mei 2021

Rig CV aan die Kerkraad, NG Gemeente Sonstraal,

E-pos navrae: felicity@sonstraal.org.za

Skakel die kerkkantoor by 021 976 1236.