NG Gemeente Pofadder

Die sluitingsdatum vir hierdie vakature is verby en aansoeke word nie meer ingewag nie.

Vakature: Leraarspos
Sluitingsdatum: 28 Februarie 2021


Gemeenteprofiel:

Pofadder is ’n klein plattelandse gemeente met 273 belydende en 88 dooplidmate. Ongeveer die helfte van die wyke is plaaswyke. ’n Huis vir bejaardes vorm deel van die gemeente.

Kandidate:

  • Moet begrip hê vir die uitdagings van ’n klein plattelandse gemeente, waar die nodige hulpbronne nie altyd beskikbaar is nie.
  • Oor bedieningsvaardighede beskik om met alle ouderdomsgroepe te kan werk.
  • Energieke motiveerder wees.
  • Goeie leierskap- en spanwerker sal tot u voordeel strek.
  • Plaas- en huisbesoeke is ’n prioriteit.

Pligte:

Volgens Art 9 van die Kerkorde en soos ooreengekom. Die gemeente plaas ’n hoë premie op Skrifgetroue prediking en getroue huisbesoek en siekebesoek.

Vergoeding:

  • Vergoedingspakket – maandelikse pakket en ure sal onderhandel word soos die Kerkorde dit bepaal.
  • Pastorie met gratis krag en water word voorsien.
  • ’n Bakkie word voorsien om reisverpligtinge na te kom.

Aansoeke:

Belangstellendes word uitgenooi om ’n volledige CV met hulle besonderhede, asook die name en kontakbesonderhede van twee referente te stuur aan: Die Skriba by ngkpof@gmail.com

Navrae:

  • Annas van der Merwe (Voorsitter van Diensverhoudinge) 084 833 0317.
  • Madeléne van der Merwe (Skriba) 082 715 8625.

Sluitingsdatum: 28 Februarie 2021.