Engo Sentrum vir Bejaardes

Die sluitingsdatum vir hierdie vakature is verby en aansoeke word nie meer ingewag nie.

Vakature: Bestuurder
Sluitingsdatum: 25 Februarie 2021


Sentrum vir Bejaardes, Bloemfontein

Die Engo Sentrum vir Bejaardes in Bloemfontein huisves ongeveer 1 200 bejaardes. Dit bestaan uit ’n versorgingseenheid met ongeveer 200 beddens (Ons Tuiste), drie ekonomiese woonareas (Westerbloem Fase 1-6, Fase 7 en Fase 8), een sub-ekonomiese woonarea (Aandrus) en een woonarea vir afgetrede leraars van die NG Kerk (Lofdal).

Daar word voorsiening gemaak vir losies, deeltitel, bewoningsreg, huur en vooruitbetaalde huur. Behalwe vir die deeltitels is die eiendom geregistreer in die naam van Betgeset Mpy.

Daar is ook ’n volwaardige NG gemeente op die terrein met ongeveer 700 lidmate. Inwoners is egter nie beperk tot die NG Kerk nie. Die gemeente is ’n afsonderlike regsentiteit.

Die sentrum staan onder die korporatiewe beheer van ’n ervare beheerraad en ’n bekwame en toegewyde senior bestuurspan. Dit is ook verbonde aan Engo, ’n provinsiale welsynsorganisasie in die Vrystaat wat oorhoofse bestuurshulpdienste en burodienste lewer en verseker dat uitmuntende administratiewe en vakkundige standaarde gehandhaaf word.

Die sentrum word gekenmerk deur ’n gesonde en gemoedelike organisasiekultuur.

Die sleutel-prestasie-areas van die pos sluit onder andere die volgende in:

 • Om ’n kwaliteit bejaardeversorgingsdiens te verskaf.
 • Om die finansiële doelwitte te bereik en sodoende volhoubaarheid te bevorder.
 • As bestuursagent vir deeltitelskemas op te tree.
 • Om ’n veilige omgewing – fisies en psigies – vir inwoners te skep.

Die ideale kandidaat vir die pos moet oor die potensiaal beskik om ’n toonaangewende instansie te bestuur en leiding aan personeel te verskaf. Verder moet die persoon oor die volgende minimum inherente kwaliteite, vaardighede en kwalifikasies beskik:

 • Gesonde interpersoonlike verhoudings.
 • Strewe tot uitmuntende kliëntedienslewering.
 • Vermoë om op alle vlakke met gemak te kommunikeer.
 • Vermoë om ambisieuse doelwitte en prioriteite te stel en te bereik.
 • Finansiële bestuursvaardighede.
 • Bewese ervaring in die lewering van dienste aan bejaardes.
 • Toepaslike tersiȇre kwalifikasie.

Indien jy belangstel en voel dat jy oor die nodige kwalifikasies beskik, stuur asseblief jou CV aan: Die Voorsitter, ds WJ Botha by dswjb@engo.co.za voor 25/02/2021.

 • Indien u twee weke na die sluitingsdatum geen terugvoer ontvang het nie, kan u aanneem dat u aansoek onsuksesvol was.