Waarom nog aandag aan Ben du Toit?

Hierdie is 'n lesersbrief.
Die opinies van briefskrywers weerspieël nie noodwendig die standpunte of oortuigings van die Kerkbode-redaksie of die NG Kerk nie.

Dr Bernhard Ficker van Somerset-Wes skryf:

Ben du Toit is ’n ernstige verleentheid vir die NG Kerk asook vir Christene in die algemeen en dit was heel onvanpas dat nog ’n onderhoud met hom deur JM Helena in die Kerkbode verskyn.

Hoekom nog prominensie aan hierdie arme afgedwaalde (en verlore?) siel gee? Kry hy nie genoeg aandag in die wêreldse pers waar al die ongelowiges hom tot afgod en kultusstatus wil verhef nie?

LEES OOK: Binnestander’ bied tegelyk protes en pleidooi

In die vele onderhoude kon ek nog nooit agterkom presies hoekom Ben die boek geskryf het en wat hy daardeur probeer bereik het nie. Nog aandagsoekery? Of om nog meer onsekere siele van die wal in die sloot van ongeloof te help en hulle na die ewige duisternis en “wye poort” in te lei?

Dr Ben Du Toit. Foto: Robert Cable

Ben het ’n groot aandeel in die skeuring wat nou in die NG Kerk dreig weens die lang reeks ongereformeerde mosies wat hy by die algemene sinodes gemotiveer het en help deurkry het. Soos om saambly goed te praat, om die letterlike bestaan van die duiwel te bevraagteken, en om homo-seks as kosher deurgevoer te kry. Elke keer het behoudende teoloë en lidmate ’n stokkie probeer steek teen Ben se ongereformeerde optredes, maar hulle is summier geïgnoreer.

Lees ook: Prominente oudleraar karteer pad wat hom na ‘anderkant’ God lei

Met Ben du Toit se eerste boek twee dekades gelede God? Geloof in ’n postmoderne tyd was dit baie duidelik dat hy alreeds die gereformeerde leer byster geraak het. Hiervoor is hy van dwaalleer aangekla maar van sy mede-postmoderne teologiese kollegas het seker gemaak hy kry ’n prys hiervoor. Sy tweede boek se titel moes eerder gewees het “God? Geen geloof in ’n post-teïstiese tyd”. Kombineer postmoderne teologie en fundamentalistiese makro-evolusieleer soos Ben doen dan het jy ’n wenresep vir totale ongeloof, want daar is geen nodigheid vir ’n Skepper-God met sulke vertrekpunte nie.

Dr Henrietta Klaasing het al ’n hele paar keer geskryf dat die NG leierskap en algemene sinode asook die liberale teoloë by die kweekskole die NG Kerk die laaste klompie jare heeltemal buite die groter gereformeerde familie geplaas het met al die skewe goed wat hulle by elke algemene sinode deurgevoer kry.

Lees ook: ‘Ek is opnuut geïnspireer om te getuig’

Die NG Kerk is lankal nie meer gereformeerd is nie, maar post-gereformeerd. Dit het saamgeval met die liberale teoloë aan die kweekskole wat post-modern geword het en tokkelokke as post-gereformeerd oplei met humanisme en valse wetenskap as vertrekpunte. Suiwere Skrifbeskouinge bestaan amper nie. Gereformeerde tokkelokke vertel hoe on-gereformeerde humanistiese leer by hulle kele afgedruk word en hoe hulle ‘beheer’ word en nie opgelei word nie, met slegs die een kant (liberale kant) wat oor en oor voorgehou word in alle lesings.

Word 'n vriend van Kerkbode