Die grootste hiervan …

Hierdie is 'n opiniestuk.
Die skrywer se standpunte weerspieël nie noodwendig dié van Kerkbode nie.

Hier in Februarie hoor ’n mens weer die liedjie “The book of love”. Dit kom uit die fliek Shall we dance? en begin so:
The book of love is long and boring,
no one can lift the damn thing.
It’s full of charts and facts, and figures
and instructions for dancing.

Die mitiese boek van die liefde is dik en swaar en vervelig en behalwe allerhande statistiek bevat dit ook instruksies vir dans. Dans en liefde hoort bymekaar. Dit lê in die skoonheid van mense wat in harmonie saambeweeg.

LEES OOK: Jy swot wat? Ontmoet Engelette Kruger

So ook met die dans waarheen God ons nooi. Die uitnodiging om in pas met die lewende God te leef, is ’n uitnodiging om te deel in God se dans. En dit is ’n dans van liefde. Daar is ook ander soorte dans: solodanse en oorlogsdanse. Maar nie hierdie een nie. Hierdie is die oorspronklike dans, die dans van liefde.

Ons kleingroep lees nou weer 1 Tessalonisense. Dit is die heel oudste boek van die Nuwe Testament en Paulus skryf reeds hierin oor geloof, liefde en hoop. Hierdie is die belangrikste drie dinge in die lewe. En die liefde staan sentraal.

Dit is onmoontlik om in pas te wees met God sonder dat dit van jou ’n meer liefdevolle mens maak. Die kerk beskryf al vir baie eeue die Drie-eenheid as die dans van die Vader, Seun en Gees. Dit help ons om die Drie-eenheid eerder só te verstaan as met abstrakte beelde.

Each of the divine persons centers upon the others. None demands that the others revolve around him. Each voluntarily circles the other two, pouring love, delight, and adoration into them. That creates a dynamic, pulsating dance of joy and love (Timothy Keller).

LEES OOK: ‘Ons is saam, maar woon apart’

God se liefde is nie selfsugtig nie. Dit spoel oor na die wêreld en die hoog­te­punt daarvan is Jesus wat tussen ons kom woon en sy lewe gee. So word dit moontlik dat mense deel kan word van die dans van God.

Dit is nie altyd maklik om lief te hê nie. Wanneer Johannes sê dat God die wêreld liefgehad het, is dit nie die wêreld op sy mooiste en beste nie. Dit is die chaotiese, sondige en verlore wêreld met sy chaotiese, selfsugtige en lief­delose mense.

Paulus skryf vir die Tessalonisense oor die moeitevolle inspanning van hulle liefde. In hierdie maand waarin ons romanse vier, klink die idee van liefde wat moeitevolle inspanning verg, vreemd. Maar as ons in pas wil kom met God, is liefde nie iets wat sommer net gebeur nie. Dit het ’n ritme wat jy moet aanleer en inoefen en wat inspanning vra. Dit is baie meer as ’n gevoel, dit is ’n manier van leef en ons leer dit by God.

Geloof, hoop en liefde is die dinge wat altyd bly as ons in pas met God lewe – maar die grootste hiervan is die liefde (1 Kor 13:12).

  • Dr Lourens Bosman is die algemene bestuurder in die kantoor van die Algemene Sinode.
Word 'n vriend van Kerkbode