NG gemeente Sonstraal (Durbanville)

Gebruik jy die Kerkbode app?
Indien wel, kan jy 'n kennisgewing ontvang wanneer 'n nuwe vakature beskikbaar word. Gaan na "verstellings" en aktiveer kennisgewings vir vakatures.
Beskikbaar vir Android en Apple.

Vakature: Musiekbegeleier en digitale verpakking
Sluitingsdatum: 10 Maart 2021


In afhanklikheid van die Here stel die kerkraad die pos bekend ten einde ’n aanstelling van een jaar te maak met die oog op die musiekbegeleiding, hoofsaaklik tydens ons Ignite-eredienste om 18:00 wat op jongmense gefokus is, asook vir die verpakking van ons digitale uitsendings.

Gemeenteprofiel

Sonstraal-gemeente is geleë in Durbanville in die noordelike voorstede van Kaapstad. Ons bedien 5 400 lidmate, waarvan 1 480 in die ouderdomsgroep van 0 tot 18 val.

Verantwoordelikhede

 • Die begeleiding van musiek tydens Ignite-eredienste (fokus: Gr 7 tot studente), jeugkampe en ander byeenkomste;
 • Die oprigting, opleiding en aanwending van ’n musiekgroep wat saam met die be- geleier die Ignite-eredienste vaardig in lofprysing en aanbidding begelei;
 • Die bywoon van en saamwerk aan die beplanning van Ignite-eredienste;
 • Die verpakking van digitale uitsendings.

Noodsaaklike vaardighede

Die geskikte kandidaat moet oa die volgende karaktereienskappe en vaardighede toon:

 • Volwasse gelowige met gebalanseerde spiritualiteit;
 • Persoonlike volwassenheid en goeie menseverhoudinge – veral met jongmense;
 • Goeie samewerking met leraars en kantoorpersoneel;
 • Sangbegeleiding (teenoor optrede) in erediensopset;
 • Onderrig en toerusting van musiekgroep – veral jongmense;
 • Opname van musiek vir gebruik in digitale uitsendings;
 • Die gebruik van goeie redigeringsprogram vir digitale verpakking;
 • Optimale inskakeling by die gemeente en
 • Kreatiwiteit.

Vereistes

Kandidate sal onderhewig wees aan ten minste een onderhoud en die aflê van ’n persoonlikheidsevaluasie.

Vergoeding

’n Mededingende pakket sal onderhandel word.

Approbasie

Die kerkraad stel ’n approbasietydperk van drie maande voor, waarna die pos vir een jaar beskikbaar sal wees.

Aansoeke

Belangstellendes moet asseblief die volgende elektronies aan ons voorsien by: felicity@sonstraal.org.za

 • ’n CV (nie langer as twee bladsye nie);
 • Kontakbesonderhede van drie referente;
 • Motivering en roepingsbewustheid ten opsigte van die pos (halwe bladsy);
 • ’n Skakel na onlangse opnames van jou musiek/begeleiding.

Navrae kan gerig word aan die Voorsitter van die Kerkraad: Leon Louw (083 262 0529).

Sluitingsdatum: 10 Maart 2021.

Diensaanvaarding: So gou as moontlik.

Die kerkraad behou die reg voor om nie ’n aanstelling te maak nie.