NG gemeente Kraggakamma

Gebruik jy die Kerkbode app?
Indien wel, kan jy 'n kennisgewing ontvang wanneer 'n nuwe vakature beskikbaar word. Gaan na "verstellings" en aktiveer kennisgewings vir vakatures.
Beskikbaar vir Android en Apple.

Vakature: Medeleraar
Sluitingsdatum: Woensdag 24 Maart 2021


Die NG gemeente Kraggakamma is ’n voorstedelike gemeente met 1 068 belydende en 272 dooplidmate. Ons streef daarna om God se roeping vir ons: “Ons is God se fontein van liefde” op alle terreine van ons lewe uit te leef. Die persoon moet ’n hart hê vir die Here en die bediening van persone met ’n eietydse spiritualiteit, ouers, kinders en jongmense.

LERAARSPROFIEL:

 • Liefde vir die Here en die Bybel as Woord van God.
 • Jong dinamiese persoon – nie ouer as 30.
 • Sterk leier en doener, maw iemand wat bereid is om voor te loop, voete te was en hande vuil te maak.
 • ’n Gawe vir Woordverkondiging.
 • Gawe en passie vir gesins-, jeug en kinderbediening. Bereid om jeug op hulle terrein te ontmoet en te dien.
 • ’n Spanwerker wat gemaklik is met verskillende bedieningstyle en ouderdomsgroepe.
 • Entoesiasties deelneem aan gemeente-aktiwiteite.
 • Verantwoordelikheid kan aanvaar vir die kleingroepbediening.
 • Ons aan nuwe wêrelde (buite die boks) kom bekendstel.
 • Passie het, nie net vir die gemeente nie, maar ook vir die gemeenskap. Vat mense saam om buite die gemeentegrense die Here se fontein van liefde te wees.
 • Gemaklik is met multikulturele bediening.
 • Vaardig is in elektroniese/digitale bediening.

VERGOEDING:

Vergoeding sal, volgens die riglyne van die sinodale skaal, onderhandel word.
Behuising word voorsien.

AANSOEKE:

Alle aansoeke moet vergesel word van die volgende:

 • Deel jou stiltetydprogram met ons. Watter waarde het dit vir jou?
 • ’n Volledige CV met drie referente.
 • Gee beskrywing van drie jeug-/uitreikbedieninge waar jy leiding geneem het en name van persone wat saam betrokke was.

Sluitingsdatum vir aansoeke is Woensdag 24 Maart 2021.

Kandidate moet beskikbaar wees vir ’n onderhoud en moontlike preekbeurt.

Rig alle aansoeke aan: kerkkantoor@ngkraggakamma.co.za

Aanstellingsdatum: 1 Junie 2021.

 • Navrae: Niekie Oosthuizen (sel: 082 561 8747).
 • Ds MG van Rooyen (sel: 083 413 7100).

Die kerkraad behou homself die reg voor om nie ’n aanstelling uit die aansoeke te maak nie.