Plaasmoorde, geweld en ander misdaad

Die amptelike persverklaring wat hieronder ingesluit word, is nie 'n nuusberig deur Kerkbode nie. Die persverklaring word in sy geheel hier gepubliseer vir die rekord en ter wille van lidmate se vrye toegang tot amptelike inligting in die kerk.

VERKLARING DEUR DIE NEDERDUITSE GEREFORMEERDE

RING VAN AMAJUBA IN SITTING TE NEWCASTLE OP 5 DESEMBER 2020


VERKLARING DEUR DIE NEDERDUITSE GEREFORMEERDE RING VAN AMAJUBA by Kerkbode on Scribd

Word 'n vriend van Kerkbode